Góra błogosławieństw

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW to drogowskazy
ukazujące kierunek, w jakim należy iść. Jest to
droga pod górę, a Jezus przeszedł ją pierwszy.
I jest On gotowy przejść ją z wami jeszcze raz.
Pewnego dnia powiedział: „Kto idzie za Mną,
nie będzie chodził w ciemności” ( J 8, 12).
A w innych okolicznościach dodał: „To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była
i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11).
Idąc za Chrystusem, można osiągnąć radość,
prawdziwą radość!

św. Jan Paweł II, [Toronto, 25 lipca 2002]