Niepokalana

MARYJA, niewiasta wierna

[z Księgi Rut 4, 13.17]

Booz zaślubił więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. (…) Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: «Narodził się syn dla Noemi», nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida.

[komentarz]

Z pogańskiego rodu pochodziła cnotliwa kobieta, jaką była Rut Moabitka, która porzuciwszy bogów, ich błędy i swój lud, otrzymała, na mocy pokrewieństwa, spuściznę na ziemi izraelskiej. Z jej rodu pochodziła Maryja Panna. Tę łaskawość Pana, który działa z wyprzedzeniem, oklaskuje ten, który powiedział: „Juda moim berłem, Moab moją misa do mycia” (Ps 60, 9-10).

Osberto z Clare [XII wiek]

[modlitwa]

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Amen.

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort [1673-1716]