Maryja

[z Pierwszej Księgi Samuela 1, 20;2,1]

Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: „Uprosiłam go u Pana”.

Anna modliła się mówiąc: 
«Raduje się me serce w Panu, 
moc moja wzrasta dzięki Panu, 
rozwarły się me usta na wrogów moich, 
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

[komentarz]

Ten, który daje nasienie człowiekowi, zamieszkał w ciele Panny; Ten, który sprawił, że niepłodna Sara poczęła, zamieszkał w łonie Córki Dawidowej. Ten, który dostrzegł łzy Anny, wejrzał też na pokorę Maryi. Ten, który wyjął żebro Adama, sam zniżył się do tego Adamowego żebra…

Izaak z Antiochii [V wiek]

[modlitwa]

Bądź pozdrowiona pełna łaski:
przekleństwo się skończyło,
zepsucie zostało usunięte,
ustał smutek,
szczęście zakwitło,
w Tobie urzeczywistniła się
radosna zapowiedź proroków!

Św. Grzegorz z Nyssy [335-395]