Ikona

[z Drugiej Księgi Samuela 6, 2.9-11]

Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga.
(…) I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: «Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?» Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do Miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gat. I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesiące. A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie.

[komentarz]

Arka izraelska zrobiona była z drewna, pokrytego złotem od środka i na zewnątrz. W Izraelu złoto i drewno symbolizowały jedność Boga z ludźmi. Arka, pokryta złotem od środka i na zewnątrz, symbolizuje Maryję. Złoto po zewnętrznej stronie oznacza cnotę Maryi, która daleka była od jakiejkolwiek nieczystości czy bezwstydu; złoto po stronie wewnętrznej wskazywało na Ducha Świętego, który mieszkał w Jej wnętrzu.

Jan z Dara [IX wiek]

[modlitwa]

Wszyscy Cię wychwalają jako świątynię Żyjącego, Matko Boga! Raduj się przybytku Boga i Słowa, największa Święta pośród świętych, arko przyodziana w złotogłów przez Ducha Świętego, niewyczerpany skarbie życia! Raduj się, cenny diademie świętych królów, wieżo nienaruszona Kościoła!

Aklamacja z liturgii bizantyjskiej