Maryja

[z Księgi Judyty 15, 9-10]

A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili: 
«Tyś wywyższeniem Jeruzalem, 
tyś chlubą wielką Izraela, 
tyś wielką dumą naszego narodu
Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, 
dobrze zasłużyłaś się Izraelowi, 
i spodobało się to Bogu. 
Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi 
na wieczne czasy!»
A cały lud odpowiedział: «Niech tak będzie!»

[komentarz]

W tym czasie Zbawiciel, zwracając się do Maryi, powiedział: „Dla Ciebie, Matko moja, uczynię to, czego nie zrobiłem dla nikogo, ponieważ Ty mnie zrodziłaś dla zbawienia świata. […]. Kiedy popłyną krople Twoich łez i kiedy zobaczę Twoje gołębie oczy roszące ciepłe łzy, moje wnętrze się wzruszy. Ostygnie ogień mojego gniewu, przypływ mojego wzburzenia złagodnieje, nagle spłynie moje miłosierdzie, moja łaskawość skieruje się tam, gdzie Ty chcesz”.

PAKT MIŁOSIERDZIA [XVIII wiek]

[modlitwa]

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.

Modlitwa ułożona w Egipcie [III wiek]