Młodziankowie

Wy, kwiaty pośród męczenników,
Które na samym progu życia
Zgładził zażarty wróg Chrystusa,
Jak wicher, co porywa róże –

Pierwsza ofiara Chrystusowa,
Młodziutki orszak hostii białych:
U stóp ołtarza, prostoduszne,
Bawicie się palmami chwały.

Prudencjusz