Modlitwa

Święty Kasprze, największy Apostole Krwi Chrystusa, za Twoim wstawiennictwem wdowa, Urszula Bono, została uzdrowiona z choroby raka złośliwego. Prosimy Cię, abyś i dziś wstawiał się za tymi, którzy chorują na wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe i abyś wypraszał im łaskę całkowitego uzdrowienia, aby mogły dalej żyć w zdrowiu duszy i ciała, na chwałę Boga i w służbie swoim bliźnim. A tym, którzy jeszcze będą cierpieć z powodu tej ciężkiej choroby, daj siłę do przyjęcia tego krzyża w duchu pokory i zadośćuczynienia oraz wytrwania w łasce Bożej i w codziennym ofiarowywaniu swoich cierpień Bogu Ojcu, razem z z Krwią Jezusa, ku pożytkowi wiernych i wsparciu zbawczej misji całego Kościoła Chrystusowego. Amen.