Ucieczka do Egiptu

[z Ewangelii św. Mateusza 2, 16-18]

Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”.

[komentarz]

Bóg jest bezbronny i słaby w świecie; w ten sposób, i tylko w ten sposób, pozostaje z nami i nam pomaga. Chrystus nie pomaga nam tylko ze względu na swoją wszechmoc, ale ze względu na swoje cierpienie.

Dietrich Bonhoeffer [1906-1945]

Panno Święta, która zrodziłaś Słowo z ciała, uświęć nasze dusze, daj nam żyć wiernie, nam, którzy zawsze Cię wielbimy i przyzywamy: ratuj nas, bramo zbawienia, chroń, Matko prawdy, śpiesz z pomocą czczącym Cię wiernym, o Niepokalana! Zachowaj nas od możliwych, licznych upadków, o Najczystsza! Chroń, broń, strzeż tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję!

Sergiusz I, papież, [650-701]