św. Katarzyna

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik –
 módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego –
 módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy….
Niepokalana, depcząca głowę szatana – 
módl się za nami,…..
Niepokalana, Pośredniczko łask – 
módl się za nami,…..
Niepokalana, Królowo strzegąca świata – 
módl się za nami…..
Niepokalana, otoczona koroną gwiazd dwunastu – 
módl się za nami...
Niepokalana, złączona z Chrystusem w cierpieniach zbawczych – 
módl się za nami..
Niepokalana, Sercem przebitym ukazująca Matczyną Miłość…
Niepokalana, przekazująca swoje obietnice św. Katarzynie…
Niepokalana, dająca nam w św. Katarzynie Laboure` wzór świętości – 
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Niepokalana, otaczająca opieką noszących Cudowny Medalik –
módl się za nami, którzy się do Ciebie  uciekamy.
Abyś przez Niepokalaną Cudownego Medalika był nam miłościwy – 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wiarę Kościoła umocnić raczył – 
Ciebie prosimy...
Abyś Ojca świętego zdrowiem darzyć raczył – 
Ciebie prosimy
Abyś naszej Ojczyźnie błogosławić raczył – 
Ciebie prosimy
Abyśmy mogli cieszyć się odnową moralną narodu –
 Ciebie prosimy
Abyś mądrości rządzącym udzielić raczył – 
Ciebie prosimy….
Aby młodzież i dzieci wzrastały w świętej wierze – 
Ciebie prosimy
Aby religijnie obojętni wrócili do pierwotnej pobożności – 
Ciebie prosimy
Abyś chorym, opuszczonym i samotnym łaski radości udzielić raczył, – 
Ciebie prosimy
Aby ruchy maryjne cieszyły się rozwojem, – 
Ciebie prosimy

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – 
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – 
zmiłuj się nad nami.

P.: O Maryjo bez grzechu poczęta,
V.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który chciałeś, aby Najświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, wsławiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki, mogli dojść do radości wiekuistych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.