Figura MB

O Jezu, dzięki Ci składam stokrotne za to, żeś Krwią swoją Najdroższą obmył z grzechów duszę moją. Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać. O Matko moja, Tyś Matką Wniebowziętą, w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko z Tobą mogę otrzymać tę pomoc, która będzie mi potrzebna do zbawienia. Błogosławię i dzięki składam Bogu, że dał mi taką ufność do Ciebie, uważam to za znak mego zbawienia. Jeżeli w przeszłości upadałem, to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie. Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzymam przebaczenie moich grzechów. Matko, bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach i nie dopuść, bym zgrzeszył. Wiem, że z Twoją pomocą wszelkie pokusy zwyciężę. Błagam Cię o łaskę, bym zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy. O Matko Wniebowzięta, daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci. Amen.