Służebniczki

Wezwanie Boga do konkretnego sposobu życia. Można mówić o powołaniu do życia, do podjęcia konkretnego zadania. Mówi się o powołaniu lekarza, nauczyciela, matki, ojca. Najczęściej jednak słowo „powołanie „ kojarzy się z kapłaństwem i życiem zakonnym. Jest to szczególny rodzaj powołania. To zaproszenie Pana do pójścia za Nim i poświęcenia Mu całego życia. Powołując człowieka, Pan Bóg udziela mu potrzebnych łask do podjęcia powołania. Odkrycie powołania polega na odgadnięciu planów Boga wobec mnie. Odkrywając je mogę w wolności je podjąć. Jednak powołujący Bóg zawsze mówi „jeśli chcesz”. Nigdy nie zniewala człowieka powołaniem. Pozostawia mu wolność i nie odwraca się od niego. Człowiek odkrywający swoje powołanie powinien głęboko i z uwagą przyjrzeć się swoim pragnieniom a także wsłuchać się w głos Boga, który nieustannie do nas mówi.

s.M. Damiana Szmidt