Maryja

[z Ewangelii Św. Mateusza 2, 1-2]

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».

[komentarz]

Światło, które wschodzi w ciemnościach to Chrystus…jednak wśród ludzi, którzy byli jak noc, nocą nie była Maryja Panna, która jaśniała niczym gwiazda; dlatego narodziny oznajmiała gwiazda, która doprowadziła odległą noc, czyli mędrców ze Wschodu, do oddania pokłonu światłu; w ten sposób także dla nich wypełniły się słowa, zgodnie z którymi pośród ciemności zajaśniało światło.

Św. Augustyn z Hippony [354-430]

[modlitwa]

Matko Boga,
oto przychodzę do Ciebie,
tym razem jednak nie po to,
aby Cię prosić, czy złożyć jakiś dar,
lecz po to wyłącznie, by na Ciebie patrzeć.
Ty jesteś Matką Pięknej Miłości,
Panną Niepokalaną,
Matką łaski Bożej,
najdoskonalszym Stworzeniem,
jakie wyszło z rąk Stwórcy.
Z głębi serca dziękuję Ci,
Matko Jezusa Chrystusa,
za to, że jesteś!

Paul Claudel [1868-1955]