Jezus

Panie, przyjmij słowa, które teraz kieruję do Ciebie, Ty, który mówisz w milczeniu. Proszę Cię, pozwól mi poznać moją najgłębszą naturę. Pochyl się nade mną i obdarz mnie poznaniem; niech ten dar rozbłyśnie nad wszystkimi moimi braćmi. Mój duch należy do Ducha Świętego, dlatego głoszę wiarę, z której czerpię życie i światło. Tylko Ty jesteś godzien chwały, Panie. Amen.