Niech Ci śpiewam – czystym sercem, czystym głosem.
Kocham Ciebie – Królu ziemi i niebiosów.
Niech Ci śpiewam – czystym głosem, sercem czystym,
bo chcę służyć, adorować Ciebie, Chryste.
Czystym sercem, czystym głosem niech Ci śpiewam.
Tylko usłysz moje pieśni, Panie nieba!

Miodopój. Wybór wierszy irlandzkich, s. 33

**

Uczyć się od Jezusa,
Uczyć się u Jezusa
cichości i pokory (por. Mt 11, 29)
Uczyć się od Jezusa,
umywania nóg, miłości służebnej (por. J 13, 12-17)
Uczyć się od Jezusa,
u Jezusa i w Jezusie
owocowania ku chwale Ojca (por. J 15, 2.8.16)
Trzeba się uczyć Jezusa (por. Ef 4, 20)

Mieczysław Bednarz SJ