Archiwum kategorii: Jasna Góra

Pielgrzymka na Jasną Górę spotkanie z Papieżem – 27/28 lipca 2016 r.

Pragniemy wspólnie modlić się z Papieżem na Jasnej Górze 28 lipca 2016 roku. Eucharystia na Szczycie Jasnogórskim rozpocznie się o godzinie 10.30 – będzie ona uwieńczeniem narodowego dziękczynienia za 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Zapraszamy na wspólne pielgrzymowanie. Wyjazd – klasztor,  (godzina wieczorna – będzie podana w późniejszym terminie) w dniu   27 lipca 2016 roku.
Zapisy w zakrystii lub w biurze parafialnym. Koszt przejazdu i pokrycia organizacyjnego ok. 70 zł.
OO. Paulini

Rocznica Konstytucji 3 Maja Uroczystość Królowej Korony Polskiej

225 lat temu, Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję nazwaną od daty jej uchwalenia, Konstytucją 3 Maja. Była ona pierwszą w Europie, a drugą po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, nowoczesną ustawą, regulującą prawa i obowiązki narodu polskiego. Jak wiemy, był to czas, w którym dzielono Polskę między sąsiadujące z nami mocarstwa. Po I rozbiorze, dokonanym z inicjatywy Prus w 1772 r. działały jeszcze w Polsce siły, które nie chciały się pogodzić z zaistniałą sytuacją. To im zawdzięczamy Konstytucję 3 Maja. Jednak niezgodność elit politycznych, zdradziecka postawa magnaterii, wezwanie przez konfederatów targowickich wojsk rosyjskich, wbrew oczekiwaniu przywódców targowickich, doprowadziło do obalenia w 1772 r. Konstytucji i II rozbioru w 1793 r. Ostry protest narodu polskiego, wyraził się jeszcze raz w 1794 r. Powstaniem Kościuszkowskim, a po jego stłumieniu w 1795 r. dokonano III rozbioru Polski, likwidując państwo polskie na 123 długie lata . I w tym momencie wypada postawić pytanie : dlaczego my dzisiaj, w niepodle-głej III Rzeczypospolitej, od 12.lat jako państwo zjednoczonej Europy, wspominamy Konstytucję 3 Maja ? Czynimy to dlatego, aby „zachowując – jak mówił Ojciec św. Jan Paweł II – suwerenność, zadbać również o to, by nie stracić nic ze swojej tożsamości. Polska winna wnieść do Europy swoje wartości moralne, duchowe i religijne”. Wspominamy Konstytucję 3 Maja, ale przede wszystkim świętujemy osobę naszej Matki – Królowej Korony Polskiej . Przeżywanie uroczystości Królowej Korony Polskiej wraz z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, sięga początków ubiegłego stulecia. Wówczas to, w 1908 r., papież Pius X, zatwierdził to święto dla diecezji lwowskiej, a jego następca Pius XI, w 1923 r. rozszerzył je na cały kraj . Podczas okupacji hitlerowskiej nie możliwe było uroczyste obchodzenie tego dnia, zaś po II Wojnie Światowej, zapomniano o tej dacie posoborowego kalendarza liturgicznego. Trzeba to jednak powiedzieć precyzyjniej. Nie wszyscy o tym święcie zapomnieli, nie zapomniał o nim Kościół i jego wierni, chociaż tym ostatnim, totalitarne władze usilnie przypominały, by narodowe flagi, którymi dekorowaliśmy w tym czasie nasze domy z okazji pierwszomajowego święta, nie zapomnieć zdjąć najpóźniej 2 maja. Bardzo to smutne skojarzenia. Chociaż obecnie żyjemy w wolnym kraju, trzeba również i taką refleksję wysnuć, że w naszej teraźniejszości niewiele flag byłoby do zdjęcia. Tacy już jesteśmy my, Polacy przełomu II i III tysiąclecia .
Dobrze się jednak dzieje, że my dzisiaj pamiętamy, że „Matka Boska Majowa- – odwieczna Królowa Polski”, opiekuje się nami od wieków. Maryja towarzyszy naszym dziejom i kulturze właściwie od początku. „Bogurodzica” broniła, zagrzewała do walki co najmniej od I poł. XIII w. Pamiętamy z historii śluby Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 r., podczas których król oddał we władanie Matki Bożej cały kraj, uznając Ją za Królową Polski. Niezwyciężona rezydencja Królewska na Jasnej Górze, była świadkiem wielu zawierzeń. Pod płaszczem Maryi przetrwaliśmy wszystkie nieszczęścia i utratę niepodległości, zachowując godność, jedność i tożsamość narodową. Na Maryję postawili i nasi ojcowie, prosząc o pomoc w ciężkich dniach zagrożenia sowieckiego w 1920 r. Właśnie wtedy, Episkopat Polski ponowił wybór Maryi Królową Narodu. A kiedy znowu było ciężko, w 300-letnią rocznicę ślubów Jana Kazimierza – – z woli więzionego jeszcze wówczas w Komańczy Prymasa Tysiąclecia – Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wołaliśmy do Niej, zawierzając cały naród i Ojczyznę . Zwieńczeniem „rzeczy wielkich” jak pamiętamy, były centralne uroczystości 3 Maja 1966 r. W dniu wczorajszym, zebrani na Jasnej Górze biskupi, w trakcie obrad Rady Biskupów Diecezjalnych, dokonali podpisania nowego Aktu Zawierzenia, przygotowanego specjalnie na dzisiejszą uroczystość Królowej Polski z racji 1050.rocznicy Chrztu Polski. Podczas Sumy Pontyfikalnej, biskupi wraz ze zgromadzonymi wiernymi dokonają nowego Aktu Zawierzenia, którego słowa wypowie abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który będzie przewodniczył Sumie Pontyfikalnej. Czy my dzisiaj wyciągniemy właściwe wnioski, czy będziemy dziękowali Bogu i Maryi Królowej za Jej macierzyńską opiekę. Czy na nowo spróbujemy walki o wyzwolenie z narodowych przywar i wad; czy pozostaniemy tylko przy patriotycznych i pobożnych wezwaniach oraz manifestacjach . Niech nasza modlitwa, w miesiącu Maryi przyczyni się do wyjednania właściwych owoców dla naszej Ojczyzny .

Janusz Marczewski

„Pawełki” A. D. 2016 u wągrowieckich paulinów

Tak jak we wszystkich klasztorach paulińskich, Wągrowiecki Konwent oo. Paulinów, już po raz trzeci obchodził uroczystość ku czci Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. To dziewięciodniowe nabożeństwo zwane „Pawełkami” rozpoczęto 9.stycznia, by na codziennych wieczornych Mszach św. modlić się ku czci Św. Pawła Pustelnika. Nowennę zakończyła niedzielna uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Współkoncelebransami byli: o. Dariusz Nowicki OSPPE – proboszcz, o. Tomasz Wieczorek OSPPE, o. Emanuel Matusiak OSPPE oraz ks. Marcin Grzesiak. Ks. bp Miziński w swej homilii wiele uwagi poświęcił postaci i heroizmowi życia Św. Pawła, z którego postawy winniśmy czerpać naukę dla swego postępowania i kształtowania charakteru. Każdy bowiem, jeśli tylko zechce, może naśladować swym życiem postać Świętego, przy czym wcale nie musi tego czynić dosłownie. Wystarczy znaleźć miejsce, gdzie w zaciszu nawet swego mieszkania, wyłączając wszelkie bodźce zewnętrzne, może oddać się kontemplacji Boga, Jego nauki, i wypraszać potrzebne łaski. Podkreślił również wielką rolę rodziców w kształtowaniu postaw swych dzieci, wyrażając jednocześnie radość z tak licznego udziału dzieci w uroczystościach „Pawełek”, czego najlepszym dowodem była wielka ich rzesza „ w drodze” po pasterskie Błogosławieństwo, którego ks. Biskup udzielił indywidualnie również każdemu z uczestników Mszy św. Dodatkowym włączeniem się wiernych w modlitwę ku czci Św. Pawła była możliwość ucałowania relikwii Świętego, co zapewne ubogaciło duchowe przeżycie tej wyjątkowej uroczystości. Mieliśmy też okazję skosztować „ owoców pustyni”, co też było elementem uroczystości charakteryzującym jej wyjątkowość. Wielka rzesza parafian i gości podkreśliła rangę wydarzenia, które zapewne na długo pozostanie w pamięci i annałach naszej parafii. W uroczystości udział wzięli także: Burmistrz Wągrowca p. Krzysztof Poszwa, Wójt Gminy Wągrowiec p. Przemysław Majchrzak, liczna grupa członków Towarzystwa Świętego Wojciecha. Witając Ks. Biskupa w imieniu wspólnoty parafialnej, jej przedstawiciel przekazał pewne przesłanie stwierdzając, że te niecałe 3.lata obecności oo. Paulinów w wągrowieckim klasztorze, to dni nie tylko modlitwy, ale i owocnej pracy, która dzięki wielkiemu zaangażowaniu oo. Paulinów przynosi widoczne owoce tak duchowe, jak i rzeczowe, co parafianie przyjmują z wielkim zadowoleniem, włączając się w to współtworzenie dobra, które jak stwierdził nie służy tylko zakonnikom, ale całej wspólnocie parafialnej.

Janusz Marczewski

Paulini zapraszają na „Pawełki”

Dziewięć dni, czyli nowennę trwać będą duchowe przygotowania w klasztorze Wągrowieckim i we wszystkich klasztorach paulińskich przed uroczystością św. Pawła Pierwszego Pustelnika. To dziewięciodniowe nabożeństwo nazywane jest popularnie „Pawełkami”. Najbardziej uroczyście jest ono celebrowane w największej wspólnocie paulińskiej – na Jasnej Górze w Częstochowie.

W sobotę 09 stycznia rozpocznie się pierwszy dzień nowenny. W klasztorze wągrowieckim połączona ona będzie z Mszą św. o godz. 18.00. Przez 9 kolejnych wieczorów Paulini będą gromadzić się na specjalnej modlitwie ku czci św. Pawła Pustelnika.

Nabożeństwo „pawełkowe” ma swoją bogatą historię i liturgię. Celebrans w otoczeniu asysty i ministrantów, po okadzeniu relikwii św. Pawła, intonuje jeden z dwóch hymnów opowiadających o prześladowaniu chrześcijan i życiu św. Pawła na pustyni. Hymny śpiewają na przemian zakonnicy i wierni przy akompaniamencie organów. Po zakończeniu śpiewu kaznodzieja przypomina życie i misję św. Pawła z Teb. Każdego dnia nauka przybliżająca charakterystyczne rysy 800-letniej duchowości zakonnej. Zakończeniem każdego dnia „Pawełek” jest akt czci – ucałowanie przez wszystkich wiernych relikwii św. Pawła Pustelnika.
Święty Paweł z pustyni egipskiej jest głównym wzorem życia w samotności i na kontemplacji dla ponad 500 współcześnie żyjących zakonników paulińskich. Według przekazu św. Hieronima z IV wieku św. Paweł z Teb żył aż 113 lat, z czego prawie 90 lat spędził na modlitwie w samotności pustyni. Dlatego też został obrany za głównego patrona przez powstający na Węgrzech w XIII wieku Zakonu Paulinów i tak jest do dzisiaj.
Nabożeństwo „Pawełek” gromadzi już od wielu lat tych, którzy skupieni są we wspólnotach i parafiach gdzie posługują Paulini. W naszej archidiecezji gnieźnieńskiej są to parafie Biechowo i Wągrowiec. Św. Paweł Pustelnik uznawany jest za szczególnego patrona i opiekuna matek spodziewających się rozwiązania lub pragnących mieć potomstwo, a także – jest szczególnym patronem dzieci.
Dlatego zapraszamy do uczestnictwa w tych niezwykłych nabożeństwach. Najbardziej jednak wszystkich mieszkańców Wągrowca, gdzie Paulini pełnią swoją posługę. Warto poznać korzenie ich życia zakonnego i charyzmatycznego, choć mało znanego patrona, św. Pawła I-go Pustelnika z Teb.
W niedzielę 17.01. br. na zakończenie nabożeństw o godz. 12.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu Eucharystii będzie przewodniczył ks. bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski z Warszawy. Po Mszy św. nastąpi specjalne błogosławieństwo dla dzieci. Każdy będzie też mógł spróbować owoców pustyni. Serdecznie zapraszamy.

O. Dariusz Nowicki OSPPE
przełożony wągrowieckiego klasztoru

Pielgrzymka, czuwanie na Jasnej Górze 21/22 listopada 2015

Pragniemy kolejny raz udać się na Jasną Górę, by przed obliczem Pani Jasnogórskiej modlić się w naszych intencjach. Nasza noc czuwania niechaj stanie się dla nas czasem, w którym powierzymy Bogu poprzez ręce Pani Jasnogórskiej, naszej królowej nasze rodziny, małżeństwa i nas samych. Mamy za co dziękować i mamy również o co prosić.
Zapraszamy. Zapisy w kancelarii lub po każdej Mszy św.

Sobota – 21 listopada
7.00 wyjazd do Leśniowa ( klasztor w Wągrowcu)
Śpiewy, Różaniec, pobożne pielgrzymowanie

13.00 ? Msza Św. w Leśniowie u Maryi Patronki Rodzin

ok. 18.00 zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma

21.00 Apel Jasnogórski

„Nasz czas” przed Obrazem Matki Bożej
Czuwanie modlitewne
24.00 Eucharystia
3.00 zakończenie czuwania

Niedziela – 22 listopada
8.30 opuszczenie pokoi i zdanie bagaży

9.00 Droga Krzyżowa

12.30 wyjazd
Pobożny powrót

W drodze powrotnej – nawiedzenie Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

Koszt pielgrzymki 85 zł, oprócz kosztu pokoju.
Noclegi przy Jasnej Górze – koszt 35 zł.

Debata Jasnogórska

Na Jasnej Górze w niedzielę, 27. września, odbyła się pierwsza debata z cyklu ‘Raport Jasnogórski 2016’. Jest to nowa inicjatywa Zakonu Paulinów – dziewięciomiesięczna modlitwa i towarzyszące jej dysputy jasnogórskie mają być przygotowaniem do przeżycia 1050. rocznicy Chrztu Polski, przez refleksję nad treściami poszczególnych Ślubów Jasnogórskich z 1956 r. autorstwa Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pierwsza debata odbyła się pod hasłem: „Wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”. Jej prelegentami byli: abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski; Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu; Joanna Banasiuk ze Stowarzyszenia „Ordo Iuris”, doktor nauk prawnych i Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Całość poprowadził Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta.

Debata odbyła się w historycznych wnętrzach Sali Rycerskiej, pamiętających czasy dawnych dysput teologicznych prowadzonych przez paulińskich zakonników.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Prezydent RP Andrzej Duda, Konferencja Episkopatu Polski, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego.