Wszystkie wpisy, których autorem jest Janusz Marczewski

Komunikat z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski Gniezno-Poznań, 14-16 kwietnia 2016 r.

W dniach 14-16 kwietnia 2016 r. biskupi zgromadzili się w Gnieźnie i w Poznaniu na 372. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Wśród gości honorowych byli: kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu i Legat Papieski; kard. Zenon Grocholewski, były Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej; kard. Péter Erdő, Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy i Prymas Węgier; abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz inni zaproszeni goście z kraju i zagranicy.
1. „Gdzie chrzest, tam nadzieja” – pod takim hasłem przebiegały obchody 1050-lecia Chrztu Polski połączone z zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi obradowali na temat aktualnych spraw Kościoła w Polsce i na świecie. W ramach jubileuszowego świętowania legat papieża Franciszka – kard. Pietro Parolin przewodniczył Eucharystii w katedrze w Gnieźnie i Poznaniu oraz na stadionie miejskim w Poznaniu. W Gnieźnie kard. Parolin pobłogosławił i wręczył Krzyże Misyjne 37 misjonarkom i misjonarzom. Tego samego dnia, na Ostrowie Lednickim, miała miejsce wspólna modlitwa z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej. W piątek 15 kwietnia w Poznaniu odbyło się Zgromadzenie Narodowe, podczas którego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosił orędzie. Po południu ulicami miasta przeszła – podobnie jak przed pięćdziesięciu laty – procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który peregrynuje po Polsce. Głównym wydarzeniem trzeciego dnia zebrania plenarnego była Eucharystia na stadionie w Poznaniu.
2. Konferencja Episkopatu Polski składa podziękowanie Ojcu Świętemu Franciszkowi za łączność duchową z uczestniczącymi w obchodach Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Wyraża wdzięczność legatowi papieskiemu kard. Pietro Parolinowi za przewodniczenie uroczystościom, wygłoszoną homilię i słowa przekazane w imieniu Papieża. Biskupi dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie obchodów Jubileuszu, szczególnie zaś władzom naszej Ojczyzny, które zdecydowały, aby obchody 1050-lecia Chrztu Polski i polskiej państwowości miały wymiar kościelny i państwowy. Pasterze Kościoła w Polsce są wdzięczni wszystkim wiernym biorącym udział w uroczystościach i łączącym się w modlitwie poprzez środki społecznego przekazu.
3. Chrzest Polski wpłynął na tożsamość naszego narodu. Dlatego – jak powiedział św. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny – „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski” (Warszawa, 2.06.1979). Jubileusz był okazją do dziękczynienia Bogu za 1050 lat dziedzictwa wiary, nadziei i miłości oraz za to, że Polacy nie tylko przyjęli chrześcijaństwo, ale je tworzyli i tworzą. Zwracając się ku przyszłości, biskupi podkreślili potrzebę dowartościowania inicjacji chrześcijańskiej (formacji katechumenalnej) oraz wychodzenia ku człowiekowi w myśl słów papieża Franciszka: „Kościół w Polsce zawsze utrzymywał szczególną więź z narodem i starał się weselić z tymi, którzy się weselą i płakać z tymi, którzy płaczą (Rz 12,15)” (List papieża Franciszka do kard. Pietro Parolina na 1050. rocznicę Chrztu Polski).
4. Po zapoznaniu się z aktualnym stanem przygotowań do XXXI Światowych Dni Młodzieży, biskupi wyrażają uznanie instytucjom kościelnym, państwowym i samorządowym, które współpracują, aby zapewnić młodzieży godne i bezpieczne przyjęcie. Zachęcają także polską młodzież do licznego uczestnictwa w spotkaniu z Papieżem. Będzie to wielkie święto młodych. Kraków i Polska przygotowuje się do przyjęcia młodzieży z całego świata, która zgłasza się, by przybyć do kraju św. Jana Pawła II i do Stolicy Miłosierdzia.
5. W związku z dyskusją o ochronie życia ludzkiego Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Jego obrona stanowi obowiązek wszystkich, niezależnie od światopoglądu. Biskupi zwracają się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanowiących prawo, aby zgodnie z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia. Dziękując świeckim angażującym się w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną współpracę w tej ważnej sprawie. Równocześnie oświadczają, że nie popierają karania kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi. Uwarunkowania kobiety decydującej się na aborcję są złożone i zróżnicowane (por. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 59). Należy dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru przerwania ciąży, każda kobieta była otoczona wszechstronną i życzliwą opieką oraz pomocą medyczną, materialną, psychologiczną i prawną.
6. Konferencja Episkopatu wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za adhortację apostolską Amoris Laetitia oraz za stałą troskę o rodziny. Jej wyrazem są dwa synody, jak i papieskie nauczanie na ten temat.
7. Pasterze Kościoła w Polsce dziękują Ojcu Świętemu za ogłoszenie zbiórki na potrzeby mieszkańców Ukrainy, która odbędzie się w całej Europie. W odpowiedzi na apel Papieża, biskupi proszą o to, aby wesprzeć duchowo i materialnie sąsiadów zza wschodniej granicy. Zachęcają też do modlitwy o pokój na Ukrainie.
8. Wobec kryzysu uchodźczego w Europie biskupi przypominają, że uchodźcy powinni być traktowani w duchu ewangelicznej otwartości, solidarności, odpowiedzialności i poszanowania godności osoby. Główna inicjatywa i odpowiedzialność za proces przyjęcia szukających azylu spoczywa na władzy świeckiej, w której gestii leży zagwarantowanie uchodźcom bezpieczeństwa i podstawowych świadczeń. Wobec tego wyzwania strona kościelna wyraża gotowość współpracy w ramach Caritas Polska. Biskupi proszą wiernych o modlitwę w intencji pokoju, bez którego nie ustaną główne przyczyny fali uchodźców na świecie.
9. Konferencja Episkopatu Polski podczas obrad zatwierdziła treść „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Zostanie on uroczyście odczytany w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Może być też wykorzystany duszpastersko w diecezjach i parafiach. Biskupi dziękują przedstawicielom poszczególnych ruchów intronizacyjnych za aktywny udział w pracach związanych z przygotowaniem tekstu.
10. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski trwa. Podobnie jak obchody milenijne świętowane pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, tegoroczny jubileusz jest okazją do odnowy ducha naszego narodu. Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Bożej biskupi powierzają losy Ojczyzny oraz Polaków w kraju i za granicą. Proszą, aby nasza Matka i Królowa Polski pomagała dochować wierności zobowiązaniom chrzcielnym.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Gniezno-Poznań, 16.04.2016 r.

„Brat naszego Boga” przemówił do nas u wągrowieckich paulinów

Bogate przeżycia ostatnich dni, kiedy świętowaliśmy 1050.rocznicę Chrztu Polski, pozwoliły nam na nowo ocenić, jakie znaczenie dla naszej wiary i państwowości miało to wydarzenie. Bo przecież każdy z nas mógł, jeśli tylko chciał, znaleźć się w centrum tych wielu zdarzeń, czy to w naszym mieście, w Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim, w Poznaniu, czy po prostu poprzez uczestnictwo w transmisjach radiowych czy telewizyjnych. To wielki przywilej, że mogliśmy to wspólnie przeżywać, bo przecież taki podobny jubileusz za życia wielu z nas już się nam nie trafi . A zatem pełni wdzięczności za te doznania możemy dzisiaj mówić: ja tam byłem, ja to widziałem i Bogu dziękuję, że mogłem wraz z innymi siostrami i braćmi to przeżywać. Czuję się przez to szczęśliwy, dowartościowany i usatysfakcjonowany. Chrzest przyjęty przez Mieszka I stworzył nam warunki do życia w katolickim kraju i dzisiaj wyrażamy wdzięczność Bogu za to historyczne wydarzenie. Po tak wielu zdarzeniach towarzyszących tej znamiennej rocznicy, późnym niedzielnym wieczorem, w niecodziennej scenerii naszego klasztoru, mogliśmy za sprawą Karola Wojtyły, uczestniczyć w wyjątkowym spektaklu „Brat naszego Boga” w wykonaniu krakowskich artystów. Nie wiem, co legło u podstaw tak nazwanej sztuki, domniemam że Karol Wojtyła takim przydomkiem określił Adama Chmielowskiego – polskiego powstańca i utalentowanego malarza, później znanego nam jako zakonnika Świętego Brata Alberta. To właśnie w murach wągrowieckiego klasztoru rozbrzmiały donośne głosy wykonawców spektaklu, snujące nam opowieść o człowieku, który tak bardzo pragnął naprawiać świat, przez przywrócenie godności człowieka. Poznaliśmy heroizm życia tego zakonnika, jego walkę wewnętrzną z własną niemocą, gdy jego intencje trafiały na ścianę niedogodności i niezrozumienia, co go jednak nie zniechęciło przynosząc oczekiwane rezultaty. Był to nie tylko teatralny spektakl, ale też nauka dla nas, bo przecież poruszana tam tematyka tak bardzo przystaje do problemów współczesnego świata, ubóstwa, losu uchodźców, czy niewydolności systemów. Tak więc możemy cieszyć się z faktu, że „tam byliśmy”, że chciało się nam, po trudach tych kilkudniowych przeżyć, zajrzeć do naszego paulińskiego klasztoru, z którego zapewne wszyscy wychodzili radzi w nim udziału i usłyszaną deklaracją, że gościnne mury naszych paulinów stoją otworem do prezentacji podobnych spektakli. Wierzymy, że tak się stanie, dziękując Bogu i ludziom za te przeżycia.

Janusz Marczewski

List pasterski do wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji 53. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania

Drodzy Bracia i Siostry!
Po niedawnych uroczystych obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski, które miały miejsce w Gnieźnie i Poznaniu, dziś, w IV Niedzielę Wielkanocną wraz z całym Kościołem przeżywamy 53. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania. W Polsce rozpoczyna on tydzień modlitw o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

1. Dobry Pasterz zatroskany o swe owce
Ewangelia, którą słyszeliśmy, ukazuje nam Jezusa – Dobrego Pasterza, troszczącego się o swoją owczarnię. Owce rozpoznają głos Pasterza i wyczuwają Jego pełną miłości opiekę. Idą więc za Nim. Dzięki tak bliskiej relacji Boski Pasterz może przekazywać im życie wieczne oraz skutecznie chronić swoje owce. Doświadczenie bliskości i więzi z Jezusem – Synem Bożym otwiera na doświadczenie miłości Ojca Niebieskiego. Ukazuje jednocześnie sens całej misji Jezusa, którzy przyszedł na ziemię właśnie po to, by odnaleźć zagubione dzieci, uzdrowić je i przywrócić im synostwo Boże.
Biblijny obraz Jezusa – Dobrego Pasterza dobrze wpisuje się w Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, w którym Kościół jeszcze wyraźniej pragnie ukazywać przejawy obecności i bliskości Boga. Jak zauważa papież Franciszek, to właśnie miłosierdzie jest najbardziej czytelnym znakiem działania Boga względem nas. Tak, jak miłość nie jest tylko abstrakcyjnym słowem, gdyż zawsze wyraża się w konkretnym działaniu, tak i dobroć Boga jest widoczna i odczuwalna. (por. MV 9)
Przejawem troski Boga o nas jest wspólnota Kościoła i jego pasterzy oraz dar nowych powołań. Wszystkie bowiem powołania są owocem Bożego Miłosierdzia. „Miłosierne działanie Pana odpuszcza nasze grzechy i otwiera nas na nowe życie, które konkretyzuje się w powołaniu do pójścia za Panem i do misji. Każde powołanie w Kościele ma swoje źródło w miłosiernym spojrzeniu Jezusa”. (Orędzie pap. Franciszka na ŚDMP).
Dzięki powołaniu Apostołów, a potem ich następców trwa Kościół, który jest wspólnotą zbawienia, widzialnym znakiem troski Dobrego Pasterze o swoją owczarnię. W Kościele i przez Kościół otrzymujemy nadprzyrodzone dary, które rodzą nas do nowego życia, obmywają z grzechów, umacniają w drodze, uświęcają i dają pokarm nieśmiertelności.
2. Wdzięczność za dar chrztu świętego i nasza troska o powołania
W minionym tygodniu obchodziliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Z wdzięcznością wspominaliśmy dzień 14 kwietnia 966 roku, kiedy to Mieszko I pochylił swą głowę pod wodami chrztu. Nasi przodkowie z tego sakramentalnego źródła czerpali wodę życia przez wieki i my możemy to czynić także dzisiaj. Świadomość tak wielkiego daru rodzi w nas poczucie wdzięczności, ale i skłania do refleksji oraz troski, by dobrze wykorzystać otrzymany dar. Właściwą odpowiedzią na tę łaskę będzie nie tylko nasze dziękczynienie, ale i troska o głębie życia wiarą oraz chrześcijańskie świadectwo. Zamyślając się nad naszą historią jesteśmy wezwani, by jednocześnie spoglądać ku przyszłości. Tak, jak mówił nam w Gnieźnie św. Jan Paweł II – „nie pójdziemy w przeszłość, pójdziemy ku przyszłości”. Chcemy uczyć się od przeszłości i czerpać z niej nadzieję, by z nią zwracać się ku przyszłości.
W dniu poświęconym modlitwie o powołania odkrywamy, że zwrócenie się ku przyszłości, to również podjęcie troski o nowe powołania. Papież Franciszek przypomina nam, że „powołanie Boże dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty, rodzi się i wzrasta w Kościele. W ten sposób wspólnota staje się domem i rodziną, gdzie rodzi się powołanie. Bóg powołuje nas do bycia częścią Kościoła, a po pewnym okresie dojrzewania w nim daje nam jakieś specyficzne powołanie. Drogą powołaniową idzie się razem z braćmi i siostrami, którymi Pan nas obdarza: jest to współpowołanie” (Orędzie pap. Franciszka na ŚDMP). Wspólnotowy dynamizm powołania wyraża jego naturę, a zarazem jest lekarstwem na obojętność i egoizm. Wymaga bowiem nieustannego wychodzenia poza siebie samych i oddawania swego życia na służbę Bogu i braciom. Dzięki takiemu zaangażowaniu dojrzewają pojedyncze osoby i rozwijają się całe wspólnoty.
Wszyscy wierni, którzy przez chrzest św. stali się dziećmi Bożymi we wspólnocie Kościoła, powinni czuć się zaproszeni, by budować płodne wspólnoty wiary, które „na wzór Dziewicy Maryi, będą mogły stawać się matczynym łonem, które przyjmuje dar Ducha Świętego (por. Łk 1, 35-38). Macierzyństwo Kościoła wyraża się w wytrwałej modlitwie o powołania oraz przez oddziaływanie wychowawcze i towarzyszenie tym, którzy odczuwają Boże powołanie. Kościół jest matką powołań przez nieustanne wspieranie tych, którzy poświęcili swoje życie, by służyć innym ludziom.” (Orędzie pap. Franciszka na ŚDMP).

3. Powołanie darem i wezwaniem do pójścia za Jezusem
W tym szczególnym dniu modlitwy o powołania pragnę zwrócić się do ludzi młodych. Moją serdeczną pamięcią i modlitwą obejmuję Was wszystkich, którzy podejmujecie duchowy wysiłek, aby dobrze rozeznać swoją życiową drogę. Ten rok jest wyjątkowy, gdyż będziemy przeżywać Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Ufam, że dla wszystkich będzie to błogosławiony czas, pełen radości i wspólnego doświadczania piękna wiary, a spotkanie z Ojcem Świętym i młodymi całego świata stanie się dla was źródłem nowego dynamizmu duchowego. Raz jeszcze zachęcam do udziału w krakowskim spotkaniu i do otwarcia serca na to niezwykłe doświadczenie wspólnoty Kościoła, którego Wy jesteście przyszłością. Z nadzieją na spotkanie w Krakowie właśnie dziś przyjmujemy w naszej archidiecezji znaki Światowych Dni Młodzieży, Krzyż i Ikonę Matki Bożej. Rozpoczynają one pielgrzymowanie po naszych parafiach, szkołach, szpitalach, więzieniach i tylu innych miejscach, w których pragniemy przyjąć Ukrzyżowanego i Jego Matkę. Za św. Janem Pawłem II pragnę Wam, Drodzy Młodzi Przyjaciele, powtórzyć: „Niech Krzyż Chrystusa będzie dla was drogowskazem w życiu, w trudnych czasem wyborach życiowych, a Matka Najświętsza wzorem pięknej miłości”. (Słowo do młodzieży polskiej w Niedzielę Palmową, 13.04.2003 r.)
U stóp pielgrzymującego Krzyża i przed Ikoną Matki Bożej modlę się dla Was o dobre rozeznanie drogi życia, byście umieli ją odczytać, a następnie z wielkoduszną miłością realizować. Nie bójcie się zaufać i powierzyć życia Jezusowi. A jeśli ktoś odczuwa w sercu pragnienie, by oddać się na wyłączną służbę Bogu, niech się nie lęka i otwartym sercem przyjmie to wezwanie. Zapewniam Was, że życie w bliskości Boga i w służbie potrzebującym czyni ludzkie serce wolnym i szczęśliwym.
Drodzy Bracia i Siostry! Podobnie jak w minionych latach, tak i dziś – w Niedzielę Dobrego Pasterza, pragnę Was prosić nie tylko o duchowe, ale i materialne wsparcie dla naszego seminarium duchownego, które utrzymuje się głównie z ofiar wiernych i kapłanów. Dzięki Wam może ono funkcjonować i realizować swoją misję. Zebrane dziś ofiary niech będą przejawem Waszej troski o nowe powołania. Ze słowami wdzięczności za dar modlitw i cierpień ofiarowanych w intencji kleryków, kapłanów i osób konsekrowanych, zwracam się do wszystkich wiernych, a zwłaszcza do członków Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, jeszcze raz dziękując za włączenie się w to szczególne dzieło duchowej pomocy wszystkim osobom powołanym i za Waszą troskę o przyszłość naszego Kościoła.
Powierzając w modlitwie Dobremu Pasterzowi wszystkich powołanych, a także poszukujących drogi życia oraz towarzyszących młodym w ich duchowych zmaganiach, rodziców i wychowawców, katechetów i duszpasterzy, razem z wami modlę się słowami pa-pieskiego Orędzia: „Ojcze miłosierdzia, który dałeś swojego Syna dla naszego zbawienia i nieustannie wspierasz nas darami Twojego Ducha, obdarz nas żywymi, żarliwymi i radosnymi wspólnotami chrześcijańskimi, które byłyby źródłem życia braterskiego, i wzbudzały w młodych ludziach pragnienie poświęcenia się Tobie i ewangelizacji. Obdarz mądrością w koniecznym rozeznawaniu powołań, tak aby we wszystkim jaśniała wielkość Twojej miłosiernej miłości. Maryjo, Matko i Wychowawczyni Jezusa, wstawiaj się za każdą wspólnotą chrześcijańską, aby, stając się płodna za sprawą Ducha Świętego, była źródłem autentycznych powołań do służby świętemu ludowi Bożemu”. (Orędzie pap. Franciszka na ŚDMP)
Wszystkim, którzy jednoczą się dziś w tej modlitwie i wspierają nasze Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie z serca błogosławię.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE KU CZCI ŚW. WOJCIECHA

W dniach 23 i 24 kwietnia br. obchodzić będziemy w Gnieźnie doroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski i Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W czasie tych uroczystości pragniemy również uczcić 1050. rocznicę Chrztu Polski.
I Nieszporom ku czci św. Wojciecha, sprawowanym w Katedrze Gnieźnieńskiej w sobotę, dnia 23 kwietnia, o godz. 19.00 przewodniczyć będzie Ks. Abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Homilię wygłosi Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak. Po zakończeniu Nieszporów (ok. godz. 20.00) z Katedry wyruszy uroczysta procesja z relikwiami św. Wojciecha i św. Jana Pawła II oraz innych polskich Świętych i Błogosławionych. Procesja przejdzie ulicami Gniezna do kościoła pw. św. Michała Archanioła na Wzgórzu Zbarskim. O godz. 21.00 na gnieźnieńskim rynku rozpocznie się czuwanie przy symbolach Światowych Dni Młodzieży oraz koncert zespołu TGD (Trzecia Godzina Dnia).
W niedzielę, dnia 24 kwietnia, o godz. 9.15 z kościoła św. Michała Archanioła na Wzgórzu Zbarskim wyruszy procesja z relikwiami Męczennika na Plac św. Wojciecha u podnóża Katedry. O godz. 10.00 na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie rozpocznie się uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem i z homilią Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Uroczystości zakończą II Nieszpory sprawowane w Bazylice Prymasowskiej w niedzielne popołudnie o godz. 16.00, którym przewodniczył będzie Ks. Bp Krzysztof Wętkowski, a homilię wygłosi Ks. Bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy wrocławski. Po Nieszporach, zgodnie z tradycją, Ksiądz Prymas udzieli błogosławieństwa dzieciom.
Nawiedzenie grobu naszego Męczennika i udział we wspólnej modlitwie niech będą wyrazem wdzięczności wobec Boga za dar Chrztu Świętego naszej Ojczyzny i za wszystko, co na posiewie męczeńskiej krwi św. Wojciecha wyrosło na naszej polskiej ziemi.

Zostań uczestnikiem Jubileuszu 1050.rocznicy Chrztu Polski

Jesteśmy świadkami wiekopomnego Jubileuszu 1050.rocznicy Chrztu Polski. Sprawił Bóg, że możemy go godnie i z należytą estymą obchodzić. To wielka łaska, że możemy w tym jubileuszu uczestniczyć, bowiem nie każde pokolenie dostępuje tego zaszczytu. Nam jest dany ten przywilej, a zatem uczyńmy wszystko, by na miarę swych możliwości włączyć się w obchody tej wyjątkowej rocznicy, byśmy mogli potem otwarcie i z wielką satysfakcją stwierdzić; ja tam byłem, ja to widziałem, mogłem wraz z innymi to wszystko przeżywać i dzisiaj zaświadczać, że naprawdę warto było w tym wszystkim współuczestniczyć. Tym moim udziałem w tak ważnym wydarzeniu czuję się dowartościowany i usatysfakcjonowany, że to wszystko, co polski naród przeżywał, działo się przecież także w mojej obecności. Aby tak myśleć, przeżywać, a także odnaleźć źródła tej oczekiwanej i pożądanej satysfakcji, spróbuj skorzystać z tych wielu możliwych propozycji przeżycia tych dni, które stoją i są nam dane do wyboru. Sakrament Chrztu, to pierwszy sakrament, który przyjmujemy po narodzeniu. Chrzest Polski to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej Ojczyzny. Tak, jak nie pamiętamy własnego chrztu, także trudno jest nam wczuć się w atmosferę tamtych kwietniowych dni A. D. 966. Ale w naszym dorosłym życiu, doskonale rozumiemy rangę tego sakramentu. Zostaliśmy obmyci z grzechu pierworodnego, otwarła się przed nami droga do zbawienia, do szczęśliwości wiecznej. Tak jest też z naszą Ojczyzną, to Chrzest Polski stworzył nam warunki do życia w katolickim kraju i dzisiaj umiejmy to docenić. A zatem, już w najbliższy czwartek 14 kwietnia, w dniu Chrztu Polski A. D. 966, podczas wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 w naszym kościele, w trakcie nabożeństwa dziękczynnego będziemy dziękować za 1050.rocznicę Chrztu Polski i wszelkie łaski z tego aktu płynące. Twój udział w tej Eucharystii będzie dowodem twojego dziękczynienia za to, co ty i twoi najbliżsi zawdzięczacie tamtemu wydarzeniu sprzed 1050.lat. Jeżeli zechcesz możesz w atmosferę obchodów włączyć się już wcześniej, a mianowicie w tym samym dniu o godz. 15.00 na Ostrowie Lednickim, gdzie rozpoczynać się będą obchody jubileuszowe, gdzie m. in. zabrzmi tam dzwon „Mieszko i Dobrawa”, a o godz. 17.00 w katedrze gnieźnieńskiej rozpocznie się uroczysta Msza św. poprzedzona o godz. 15.45 procesją maryjną z Fary do Katedry. Możesz też uczestniczyć we wspólnotowym, w naszym mieście jubileuszowym dziękczynieniu za Chrzest Polski, poprzez udział w Eucharystii, która będzie sprawowana w niedzielę 17 kwietnia o godz. 18.00 w kościele św. Wojciecha pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Wętkowskiego. A jeśli zechcesz, to zapraszamy cię w tym dniu na godz. 20.00 do naszej świątyni na profesjonalny spektakl p.t. „Brat naszego Boga” autorstwa Karola Wojtyły, w wykonaniu aktorów krakowskich.
Reasumując, zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach tych szczególnych dni. Mamy wyjątkową okazję, by podziękować Bogu za ten szczególny dar, którym jako naród zostaliśmy wyróżnieni, za to, że dane nam jest żyć a katolickim kraju, gdzie bez przeszkód możemy wyznawać swą wiarę. Bogu niech będą dzięki !

Janusz Marczewski

Wielkanocne życzenia z Betlejem

Kochani Dobrodzieje i Przyjaciele Domu Pokoju w Betlejem
Po raz kolejny przeżywamy najważniejsze Tajemnice naszego Zbawienia. Jak wielka jest miłość Boga do nas, że pozwolił na cierpienie Swojego Jedynego Syna, by dokonał naszego odkupienia. Kochani ! Uczestnicząc w tych Wielkich Wydarzeniach Zbawczych, począwszy od Uroczystej Procesji Niedzieli Palmowej, poprzez Ostatnią Wieczerzę w Wieczerniku, czuwanie z Cierpiącym Jezusem w Getsemani, na Drodze Krzyżowej, krocząc Jego śladami aż na Kalwarię i wewnątrz Pustego Grobu Zmartwychwstałego Pana, zabieramy Was i wszystkie Wasze intencje w naszych sercach i modlitwach. Wdzięczni za tę wielką ŁASKĘ przeżywania Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy w Miejscach, gdzie dokonało się nasze ZBAWIENIE, pragniemy podzielić się z Wami tym niepojętym DAREM. Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy Pełnią Swych Łask i błogosławi Wam i Waszym Najbliższym. Matka Najświętsza niech nam towarzyszy w dźwiganiu naszych codziennych krzyży, ale niech też będzie z nami w radosny Poranek Wielkanocny. Wdzięczne za wszelkie dobro i pamiętające w modlitwie – dzieci i siostry z Domu Pokoju w Betlejem.
s. Szczepana

SMS z Nieba

SMS z Nieba to inicjatywa ewangelizacyjna, która funkcjonuje od 01. listopada 2006 roku, kiedy to przez pierwszą z koordynatorek projektu panią Joannę Mrozik z Białej Podlaskiej, na telefony komórkowe zostały wysłane pierwsze smsy ze Słowem Bożym
z czytań z danego dnia oraz z myślą świętego. Inicjatorem i pomysłodawcą tego dzieła jest ksiądz Rafał Jarosiewicz, obecnie znany bardziej z oryginalnych pomysłów (Mobilny konfesjonał, Biblioteka dla zmarłych, Najdłuższy rachunek telefoniczny świata, Jezus na Stadionie, czy Chrześcijańska Księga Rekordów) i często nietypowo prowadzonych inicjatyw ewangelizacyjnych.
Z czasem, gdy projekt się rozrastał, w rozsyłanie zaczęły włączać się kolejne osoby. SMS z Nieba rozrastał się w tak szybkim tempie, że coraz większa grupa odbiorców podejmowała codzienną lekturę Słowa Bożego i myśli świętych w swoim telefonie komórkowym, a smsy wysyłane były 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W związku z tą inicjatywą powstał (wspomniany) Najdłuższy rachunek telefoniczny świata, który liczy 4508 stron i został zgłoszony do Księgi Rekordów Guinessa.
Do roku 2015 SMSy z Nieba rozsyłane były codziennie do około 30 tys. osób na telefony komórkowe, nie tylko w Polsce, ale i na świecie metodą „tradycyjną”.
Taki sposób dotarcia do człowieka ze Słowem Boga jest niesamowicie skuteczny
i ogromnie potrzebny, o czym świadczy chociażby ogromna liczba odbiorców, a także świadectwa, które nieustannie są nadsyłane. Ludzie piszą między innymi o tym, że otrzymane słowa trafiają niesamowicie w samo sedno ich życia, że pomagają rozwiązywać problemy dnia codziennego albo na wiele spraw spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy, a także odnaleźć rozwiązanie tam, gdzie po ludzku tego rozwiązania nie było widać.
Obecnie SMSy z Nieba nie są już rozsyłane na telefony komórkowe „tradycyjną” metodą, ze względu na blokady operatorów sieci komórkowych i opłaty za każdy wysłany przez Fundację sms.
Aktualnie wiadomości wysyłamy poprzez aplikację. Nosi ona nazwę SMS z Nieba
i można ją pobrać, zupełnie za darmo, w sklepikach internetowych: Google Play i App Store.
W aplikacji SMS z Nieba znajdują się różne grupy tematyczne. Wiadomości przychodzą codziennie o wyznaczonych godzinach. Wszystko jest tak przemyślane, aby kilka razy na dzień przychodzący sms przypominał nam o Bogu!
Godziny, w których przychodzą SMSy z Nieba podane są poniżej. To ważne godziny, szczególnie dla katolików. Zostały one związane z poszczególnymi działami w aplikacji.
Obecnie funkcjonuje 12 grup tematycznych i każdy użytkownik może samodzielnie, z pozycji swojego telefonu, zdecydować, z których z nich chce otrzymywać wiadomości.
1. Informacje Jezus na Stadionie – godz. 6:00
Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi wiadomość o nowościach umieszczanych na stronie www.JezusNaStadionie.pl Jest to intencja w jakiej odprawiana jest danego dnia Msza Święta, oraz powiadomienia o inspiracjach i artykułach, które pojawiają się regularnie na stronie.
np. Intencja na 14.09.2015 r. Msza Święta o światło Ducha Świętego na dobre przygotowanie konferencji głoszonych podczas wieczorów uwielbienia, które raz w miesiącu będą się odbywały w katedrze warszawsko – praskiej, przy ul. Floriańskiej 3. Ps. Dziś także nowa inspiracja na stronie www.JezusNaStadionie.pl
2. SMS z Nieba – godz. 7:30
Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.
np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jarosiewicz
3. Informacje o różnych spotkaniach i wydarzeniach – godz. 9:00
Kto wybiera ten dział, o godzinie 9:00, może spodziewać się informacji
o najróżniejszych spotkaniach i wydarzeniach, które są organizowane w Polsce
i za granicą, tak aby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Większość informacji
z tego działu, z większym opisem, zamieszczamy na stronie www.pozytywnego.pl Warto go zaznaczyć, aby wiedzieć co, gdzie i kiedy będzie się działo.
np. Zapraszamy na Nocne Czuwanie Młodych (NCM) Czas: piątek, 9 październik 2015 r. Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu, diecezja siedlecka, Kontakt: czuwaniekoden@op.pl Gość: Adam Woronowicz, Więcej informacji na oficjalnej stronie www.nocneczuwaniemlodych.pl
4. Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00
„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.
np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 “Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności”.
5. Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00
W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.
np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 – 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)
6. Motywujące refleksje – godz. 15:00
Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje na temat organizacji dużych chrześcijańskich spotkań. Są to krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.
np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.
7. Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00
Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.
np. Księga Rodzaju 1, 23 – 26 “I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»”.
8. Konkurs – godz. 18:00
np. KONKURS: Ogłaszamy konkurs na nazwę chrześcijańskiego KABARETU. Do wygrania wartościowe książki. Swoje propozycje prosimy przysyłać do aplikacji, wraz z podaniem imienia i nazwiska. Na propozycje czekamy do piątku 25.09.2015 r. (włącznie)
Nazwiska 5 laureatów zostaną opublikowane w sobotę 26.09.2015 r. na stronie www.pozytywnego.pl Zapraszamy do udziału!
9. Dowcip od księdza – godz. 18:00
Godzina 18:00 to czas, w którym jak same nazwy działów wskazują rozsyłamy smsem wiadomości o różnych konkursach z nagrodami (raz w tygodniu), oraz rozweselające dowcipy i historie „od księdza”, często z jego komentarzem.
np. W Morskim Oku, w przerębli, kąpie się baca. – “Baco, nie zimno wam?!” – pytają się turyści. – “Ni.” – “Ciepło?” – “Ni.” – “A jak wam jest?” – “Jędrzej.” Ps. Dogadanie się jest często takie skomplikowane…
10. Ważne sprawy ze świata dotyczące chrześcijan – godz. 21:00
Codziennie o 21:00 rozsyłamy sms z informacją o ważnym wydarzeniu z kraju i ze świata (wiadomości dotyczą szczególnie chrześcijan, ponieważ pokazują za jakie sprawy potrzebna jest modlitwa). Modląc się, wieczorem, nie powinniśmy pozostawać obojętni na to, co dzieje się wokół nas.
np. W dniu dzisiejszym (poniedziałek) 14 września 2015 r. w katedrze w Créteil pod Paryżem nastąpiło uroczyste zakończenie procesu kanonizacyjnego w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki – dowiedziała się KAI w Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Więcej na www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,23504,otwarta-droga-do-kanonizacji-bl-jerzego-popieluszki.html
11. Cytaty dla kobiet – godz. 22:00
Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą
o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.
np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”
12. Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00
Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną myślą
o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.
np. „Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą rodu zwycięzców!” John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy”

SMSy z Nieba, które w aplikacji znajdują się w drugiej grupie tematycznej zamieszczane są codziennie także na facebookowym profilu tejże inicjatywy, na stronie www.JezusNaStadionie.pl, jak również na jej oficjalnej stronie www.smsznieba.pl

ADRES I DANE KONTAKTOWE:
Fundacja „SMS Z NIEBA”
ul. Bolesława Chrobrego 7
75 – 063 Koszalin
Tel. 737 635 502
E mail: nasza@szeptem.pl
Jeśli chcesz wesprzeć naszą fundację, poniżej podajemy numer konta:
51 1020 2791 000074 0202 103315

Kim byłbym w czasie Męki Pańskiej?

Stanisław Biel SJ

W Niedzielę Palmową czytamy, rozważamy i kontemplujemy Mękę Pańską. Stawiamy pytania, jaki sens miała męka i śmierć w życiu Jezusa? Jaki ma w życiu świata, ludzkości, w moim życiu?

Mękę Jezusa możemy kontemplować na kanwie konfrontacji z osobami, które znalazły się w jej bezpośrednim kręgu.

1. Piłat. Przeczuwa, że Jezus jest sprawiedliwy, ma również świadomość swojej etyki zawodowej, wie, że powinien bronić Jezusa. Tymczasem stosuje sieć półśrodków i intryg, które w efekcie doprowadzą do śmierci Niewinnego. Zalękniony, zakompleksiony, boi się o swoje stanowisko, pozycje, przywileje. Lęka się Żydów, faryzeuszy, Cezara. Chce zaspokoić wszystkich. Dla “świętego spokoju” wyrzeka się wartości najwyższych: prawdy, sprawiedliwości, człowieczeństwa, Boga.

Gdzie dziś możemy spotkać Piłata? Czy w imię pozornego spokoju nie idę na coraz większe kompromisy, aż do rezygnacji z wartości najgłębszych?

2. Faryzeusze. Grupa religijna, przestrzegająca w sposób rygorystyczny Prawa. Stoją w ciągłej opozycji do Jezusa. W ciągu trzech lat publicznej działalności Jezusa doszło do licznych konfrontacji między nimi a Jezusem. Wszystkie zakończyły się ich porażką. Jezus wyraźnie obnaża ich życie, czyny, motywy działania, filozofię i religię (por. Mt 23). Gdy zakwestionował ich prostolinijność, odkrył pozory, maski, fałsz, uznany został za niewygodnego proroka. Faryzeusze w imię Boga podejmą walkę z Jezusem. Religia (przepisy, prawo, moralność) stanie się dla nich ważniejsza od samego Boga.

Czy we mnie nie tkwi “ukryty faryzeusz”? Czy moje motywacje wiary, służby Bogu są szczere? Czy nie ma w nich hipokryzji, obłudy? Czy podkreślając perfekcjonizm moralny nie gubię Jezusa, Boga?

3. Herod. Oczekuje spotkania z Jezusem. Pragnie jednak widowiska, spektakularnego cudu. Gdy Jezus milczy, ośmiesza Go i odrzuca. Herodowi brakuje wiary i pokory. Jezus nie ma mu nic do powiedzenia.

Jak współczesny Herod traktuje dziś Jezusa żyjącego w Kościele? Z jakim Herodem dziś Jezus nie chciałby rozmawiać? Czy moja wiara nie ma charakteru magicznego? Czy nad modlitwę, Eucharystię, Pismo święte nie przedkładam znaków, cudów, objawień, proroctw, przepowiedni? Jakie są motywy mojej wiary?

4. Żołnierze rzymscy. Drwią i szydzą z Jezusa w czasie biczowania i pod krzyżem. Właściwie Jezus jest dla nich postacią neutralną. Jego “przestępstwo” nie dotyka ich w najmniejszym stopniu. Tymczasem ich reakcja nacechowana jest agresją, nienawiścią, okrucieństwem. W swojej służalczości nie ograniczają się do spełnienia obowiązków. Ale na własną rękę drwią z Jezusa i ośmieszają Go.

Komu chcę się bardziej przypodobać: Bogu czy ludziom? Czy w moim życiu nie kieruję się przede wszystkim ludzkimi względami, opiniami, chęcią przypodobania się innym? Czy nie balansuję między służalczością a pogardą i odgrywaniem się na słabszych, mniej znaczących?

5. Tłum. Niedawno był świadkiem wielkich dzieł Boga, dokonanych przez Jezusa. Uznał Jezusa za Mesjasza. Chciał Go obwołać Królem. Teraz domaga się Jego śmierci. Wybiera między Jezusem, który całe życie kieruje się dobrocią i miłością a Barabaszem, bohaterem Żydów, walczącym o wolność, ale metodą walki i rozlewu krwi. Jezus i Barabasz. Dwie metody na życie. Metoda miłości, dobroci, zwyciężania zła dobrem i metoda walki, przemocy, agresji.

Jaką filozofię stosuję w moim życiu? Która metoda jest mi bliższa: Jezusa czy Barabasza? Czy mam świadomość, jak łatwo jest budzić emocje i na ich bazie manipulować innymi? Czy nie ulegam chwilowym, zmiennym uczuciom, przelotnym przeżyciom, sensacjom? Czy szukam głębi ducha, czy też satysfakcjonuje mnie język płytkich sloganów?

6. Złoczyńcy. W obliczu sytuacji trudnej, granicznej, wobec zbliżającej się śmierci prezentują dwie drogi. Jeden jest sceptykiem, dla którego nawet śmierć nie stanowi okazji do refleksji nad sobą i własnym życiem. Pozostaje do końca dufny w siebie. Drugi przyjmuje prawdę o sobie. Odnajduje w Jezusie Przyjaciela, któremu zawierza całkowicie.

Który z nich jest bliższy mojemu życiu?

7. Uczniowie. Pod krzyżem był tylko św. Jan. Pozostali nie zdali egzaminu, stchórzyli i uciekli. Krzyż stał się dla nich zgorszeniem. Zwróćmy szczególnie uwagę na Piotra i Judasza. Obaj poszli za Jezusem. Obaj wiązali z Nim wielkie plany i nadzieje. I obaj zdradzili. Judasz z chęci zysku i cynizmu. Piotr ze strachu.

Dlaczego zdradzam Jezusa ( z powodu lęku, strachu, ludzkich opinii, ambicji, chęci górowania nad innymi, zadufania w sobie, braku wiary)? Jaki jest skutek moich odejść i zdrad? Czy są dla mnie oczyszczające i prowadzą do większej miłości i zaufania, jak Piotra? Czy poddaję się rozpaczy, destrukcji jak Judasz?