Rozważanie XXXVI: Przez Jej Niepokalane Serce

Wielka Nowenna Fatimska

Współczesny świat oferuje tyle wspaniałych rzeczy i środków, które ułatwić mają człowiekowi jego rozwój osobowy, pracę, wypoczynek. Nie ma dziedziny życia, w której nowoczesność rozwiązań i ich dostępność nie ułatwiałaby codziennej egzystencji. Ale jest to tylko jedna strona medalu; istnieje także i ta druga – znacznie ciemniejsza: niesprawiedliwość, brak wrażliwości, bezduszność, zawiść, zanik pozytywnych relacji międzyludzkich, bezwzględność i coraz większa dominacja silniejszych warstw społecznych i poszczególnych jednostek nad słabszymi. A dzieje się tak dlatego, bo zanika najważniejsze źródło, które wyzwala w każdym człowieku dobroć. Tym źródłem jest miłość, która „we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” /1Kor 13,7/.

Czytaj dalej Rozważanie XXXVI: Przez Jej Niepokalane Serce

“Świętymi bądźcie”

2014_dzien_papieski

“Świętymi bądźcie”
Pod takim hasłem w niedzielę 12.10. obchodzony jest XIV Dzień Papieski. To kolejna okazja do uważniejszego wsłuchania się w słowa i myśli św. Jana Pawła II, a przede wszystkim do wzięcia ich sobie na serio do serca. To również sposobność, by pomnożyć trochę dobra.

Jak tłumaczy ks. dr Piotr Halczuk, koordynator diecezjalny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która organizuje obchody Dnia Papieskiego, powyższe hasło wybrano nieprzypadkowo. Z jednej strony nawiązuje ono do kwietniowej kanonizacji papieża Jana Pawła II, z drugiej podkreśla temat, który stanowił fundament jego myśli i nauczania. „Świętość, do której św. Jan Paweł II tylekroć nas wzywał, jest konkretnym powołaniem każdego z nas. Nie jest czymś nadzwyczajnym, zarezerwowanym dla wybranych, ale celem naszego życia, do osiągnięcia którego każdy z wierzących jest wezwany” – mówi ks. Halczuk.

W Gnieźnie międzyparafialne obchody Dnia Papieskiego skoncentrują się wokół trzech wydarzeń. W południe w katedrze gnieźnieńskiej sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia. O godzinie 16.00, również w bazylice prymasowskiej, odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po jej zakończeniu dzieci z gnieźnieńskiego przedszkola sióstr służebniczek zaprezentują przedstawienie poświęcone św. Janowi Pawłowi II i bł. Edmundowi Bojanowskiemu, którego rok aktualnie przeżywamy. Jak tłumaczy ks. Halczuk, obaj dążyli do świętości, obaj również w sposób szczególny umiłowali dzieci. Wieczorem o godzinie 20.00 w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego na gnieźnieńskich Winiarach odbędzie się czuwanie modlitewne młodzieży, współorganizowane przez Centrum Przygotowań ŚDM. Czuwanie przygotowuje młodzież, zaproszeni są jednak wszyscy. Niedzielne obchody Dnia Papieskiego będą kontynuowane w kolejnym tygodniu. W czwartek 16 października w kościele pw. Świętej Trójcy odbędzie czuwanie modlitewne ze św. Janem Pawłem II w intencji rodzin. Dzień później, 17 października, zaplanowano finał konkursów papieskich zorganizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dzień Papieski to także zbiórka na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które wspiera materialnie zdolną młodzież z ubogich rodzin. Jak co roku przed kościołami wolontariusze i stypendyści zbierać będą ofiary do puszek, które zsumowane i podzielone na stypendia pomagają uczniom dojechać do szkół, opłacić stancję, kupić książki i potrzebne pomoce naukowe i wreszcie rozwijać się dzięki dodatkowym lekcjom. „To dzieło będzie trwać i owocować tak długo, jak długo będzie propagowane i wspierane przez cały Kościół, przez nas wszystkich: hierarchów, księży, osoby zakonne, ludzi świeckich. Włączając się w nie pomagamy zdobyć wykształcenie młodym zdolnym ludziom, którzy w przyszłości będą być może mieli konkretny wpływ na kształt życia społecznego i politycznego w naszym kraju” – dodaje ks. Halczuk.
BK

Więcej o Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na www.dzielo.pl
List biskupów na XIV Dzień Papieski

72 uczniów powróciło ze swojej misji

72 uczniów powróciło ze swojej misji. Rozradowani swoimi apostolskimi sukcesami. Jezus przekierowuje tę radość na dużo ważniejszy fakt, który często nam umyka. Czy cieszę się, że moje imię zapisane jest w niebie?

Czy raduję się, że Ojciec je zna i z miłością wymawia? Czy pamiętam, że życie w Bogu i Bogiem, jest niezależne od „moich sukcesów”, które dziś są, ale jutro może przynieść porażkę i odrzucenie?

Czy wtedy też będę pamiętać, że moje imię zapisane jest w niebie… i że to jest ważniejsze niż dzisiejszy sukces?

Radość. Wewnętrzna, głęboka. To ona rozświetla i nadaje swoiste znamię uczniom Chrystusa. Nie chodzi tu o pustą wesołkowatość, ale o głębokie mocne uczucie, które nawet w chwilach smutku i cierpienia, choć się nie ujawnia na zewnątrz, to jest głęboko obecne w sercach ufających Panu.

O takiej wewnętrznej radości o radości chrześcijańskiej mówił święty Franciszek: Bóg jest radością. Dlatego przed swój dom wystawił słońce. Niech ci, co należeć będą do szatana chodzą z głową opuszczoną, my powinniśmy radować się w Panu. Radość jest potrzebna duszy jak ciału krew.

Żyjcie zawsze radością. Ta radość tryska z czystości serca i wytrwałości w modlitwie. Święty Augustyn powiedział: Dla chrześcijanina radość jest obowiązkiem. W Bogu ma radość sprawiedliwy. Nim się radują ludzie serca prawego. A święty Benedykt napominał: W domu Bożym nikt nie powinien być smutny.

Święty Filip Nereusz mówił: Smutek jest największym sprzymierzeńcem szatana, bo tą drogą, która wiedzie naprawdę do nieba jest radość. Święty Franciszek Salezy pouczał : Radość otwiera serce, smutek je zamyka. Smutny święty to nieszczęsny święty. Święty Grzegorz Wielki pisał: Radość serca stanowi niezawodny znak, że żyje się w stanie łaski Bożej.

Radość ma swoją siedzibę w głębi duszy, można ją mieć nawet w ciemnym więzieniu jak i we wspaniałym pałacu – święta Teresa z Lisieux.

Pierwsze moje apostolstwo to apostolstwo pogody ducha, świętej radości – święta Urszula Ledóchowska. Pierwszym krokiem do przybliżenia innym drogi Chrystusowej jest to by widzieli, że jesteś radosny, szczęśliwy i w sposób pewny podążasz ku Bogu – święty Josemaria Escriva.

Jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami. Oczyma wiary możemy widzieć codziennie Boga w sakramentach, słyszeć Go w Słowie, widzieć Jego działanie w wydarzeniach. Czy potrafimy się tym cieszyć i radować?

Czy w swoim codziennym życiu podążamy bardziej za Bożą radością czy pozwalamy się ogarniać i kierować smutkom?Czy potrafimy wewnętrznie radować się z naszych krzyży, będących znakiem dopuszczenia nas do słodkiego Krzyża Zbawiciela? Jezus w swoim Kościele poprzez sakramenty, modlitwę, Słowo Boże wprowadza mnie w zażyłość z Ojcem, w Duchu Świętym. Jak wygląda moja relacja z Ojcem? Na ile ufam Jezusowi, że prowadzi mnie do Ojca, czy za to Mu dziękuję?

Zachęcam wszystkich do włączenia się do codziennego apostolstwa uśmiechu i radości. Źródło tej radości nie wyschnie i nie przeminie jak tymczasowe sukcesy czy dobra materialne. Będąc w łączności z Bogiem, tak jak patronka dzisiejszego dnia, św. Faustyna możesz nieść radość i jasność i pociechę tam gdzie jej brakuje, możesz dzielić się Bożą radością z każdym.

Barbara Karpińska

http://bog-w-moim-balaganie.blog.onet.pl/

Klasztor Paulinów i Parafia Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, Kościół Piotra i Pawła Wągrowiec, Klasztor Pocysterski

Translate »