Wniebowstąpienie

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Kamień odsunięty – grób pusty,
leżą płótna i zwinięte chusty.
Jezusa tam nie ma – zmartwychwstał, ożył,
drogę do nieba nam otworzył.

Czy idę tą drogą, która prowadzi do nieba?

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Z Maryją, swą Matką, i uczniami Jezus się rozstaje.
Wstępuje do nieba, by przygotować nam
wieczne mieszkanie.
Obłok Go przysłania, gdy unosi się w górę.
Tak Go ujrzymy, gdy przyjdzie powtórnie.

Czy czekam na przyjście Jezusa?

III. Zesłanie Ducha Świętego

Z szumem wiatru i swoimi darami
Duch Święty przenika
na Maryję i Apostołów do Wieczernika.
Pojawiły się jakby języki ognia nad ich głowami,
zaczęli głosić słowo Boże obcymi językami.

Czy proszę Ducha Świętego o Jego dary?

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja niepokalanie poczęta
z ciałem i duszą jest do nieba wzięta.
Cieszą się aniołowie i święci w niebie,
że mają Maryję pośród siebie.

Czy pragnę być pośród świętych w niebie?

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Życie Maryi ciche i pokorne
Bóg wynagrodził hojnie.
Uczynił Ją Królową ziemi i nieba.
Takiej Królowej nam potrzeba!

Czy Maryja jest dla mnie wzorem?