3.lata Wągrowieckiego Konwentu Paulinów

Ojcom Paulinom ! w 3.rocznicę objęcia wągrowieckiego klasztoru w opiekę duszpasterską, wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej Częstochowskiej i naszej wągrowieckiej Madonny, z wyrazami szczególnego uznania za wszystko, co jest owocem Waszej wytężonej pracy, składamy najszczersze życzenia obfitości Bożych darów, które niech pozwolą Wam realizować ambitne zamierzenia dla dobra Kościoła, Zakonu i parafii. Wszystko co czynicie, niech również Wam niesie w efekcie radość, zadowolenie i spełnienie życiowych aspiracji. W tym szlachetnym dziele, niech Was też wspomaga Wasz patron Święty Paweł Pierwszy Pustelnik, a my, w miarę naszych możliwości będziemy nadal Was wspierać. Szczęść Wam Boże !

Członkowie Stowarzyszenia „Magna Carta”

Nałożenie koron na figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem w relacji B.Kruszyk KAI

W święto Wniebowzięcia NMP Prymas Polski abp Wojciech Polak nałożył papieskie korony, poświęcone przez Franciszka na Jasnej Górze, na gotycką figurę Wągrowieckiej Madonny z Dzieciątkiem. Akt ten – mówił – jest wyrazem naszej wiary w królowanie Maryi, oddaniem Jej czci jako Pani i Królowej.

Figura Madonny wróciła do wągrowieckiej parafii zarządzanej przez ojców paulinów po gruntownej konserwacji. Uroczystość jej rekoronacji odbyła się w łączności z odpustem parafialnym, miejscowej wspólnocie patronuje bowiem Wniebowzięta Matka Boża. I właśnie Ona – jak przypomniał w homilii abp Wojciech Polak – jest naszą bramą do nieba, wskazuje nam drogą, po której idziemy do Domu Ojca, drogę miłości, oddania i służby drugim.

„Maryja jest z nami do końca solidarna w trudzie wiary. Jest naszą przewodniczką na drogach naszego życiowego pielgrzymowania. Jej ziemskie życie, tak jak życie Jej Syna, było przecież podobne do naszego we wszystkim oprócz grzechu. Jej wyniesienie i wywyższenie nie polega więc na pozbawieniu wszelkich trosk i kłopotów. Nie jest ona odległą władczynią, czy wyidealizowanym bohaterem historii zbawienia, ale jak najbardziej konkretną kobietą, wrażliwą na potrzeby innych, w której ujawnia się autentyczne piękno życia w całości poświęconego drugim” – mówił metropolita gnieźnieński powtarzając, że taka jest właśnie jedyna droga do nieba i dodając dalej, że na pokorze i służbie polega królowanie Maryi.

„Maryja jest królową i pozostaje królową, bo służy i uczy nas życia, które zdolne jest do zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, do pełni zmartwychwstania i życia z Bogiem, do odważnej i pełnej gotowości, wielkoduszności i otwartości postawy służby. Możemy Ją dzisiaj prosić, aby uczyła nas tej drogi, która prowadzi do nieba. Możemy Ją prosić, aby wskazywała, że tylko ten, kto otwiera się na drugiego, otwiera się również na Boga” – podkreślił Prymas Polski.

Po homilii abp Wojciech Polak nałożył korony papieskie na figurę Wągrowieckiej Madonny. Korony poświęcił 28 lipca, w czasie swojej wizyty na Jasnej Górze, papież Franciszek. Jak wyjaśnił wcześniej Prymas – niczego one Maryi nie przydają, nam jednak pozwalają uczcić Ją jako Panią i Królową. Koronacja, czy rekoronacja, jak w przypadku uroczystości w Wągrowcu, jest więc wyrazem naszej wiary w królowanie Maryi, oddaniem czci Tej, która wzięta do nieba, jest Matką i Królową wszelkiego stworzenia – tłumaczył abp Polak przestrzegając przed niewłaściwym rozumieniem i interpretowaniem tego rodzaju aktów.

Wraz z arcybiskupem gnieźnieńskim i wspólnotą ojców paulinów modlili się wągrowieccy duchowni z dziekanem ks. Tomaszem Kruszelnickim. Obecni byli przedstawiciele władz, liczne poczty sztandarowe, członkowie organizacji i bractw kościelnych m.in. Towarzystwa św. Wojciecha. Na zakończenie Eucharystii abp Wojciech Polak zawierzył całą parafię, w szczególności rodziny, młodzież i osoby starsze, opiece Matki Bożej. Poświęcił również przyniesione do kościoła bukiety ziół, zbóż i kwiatów. Jak przyznał na koniec, dla niego osobiście uroczystość ta była wyjątkowa, po raz pierwszy bowiem nałożył korony papieskie na oblicze Matki Bożej.

Figura Wągrowieckiej Madonny jest najprawdopodobniej jedynym ocalałym elementem XV-wiecznego ołtarza głównego, zbudowanego dla wznoszonej w tym samym czasie przez cystersów świątyni Wniebowzięcia NMP. Cystersi przenieśli się do Wągrowca w 1396 roku z pobliskiego Łekna i byli obecni w życiu miasta do kasaty klasztoru w XIX wieku. Wspomniany ołtarz uległ zniszczeniu podczas pożaru z 1747 roku. Po pożarze figura Madonny utraciła ołtarzowy kontekst i od tej pory postrzegano ją jako samodzielną rzeźbę. Dotąd ustalono, że została wykonana w znanym toruńskim warsztacie św. Wolfganga najprawdopodobniej przed 1500 rokiem.

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk

Matka Boża i Jej Dzieciątko rekoronowani

Na ten dzień długo czekaliśmy, można rzec przez wiele dziesięcioleci. Na to czekała też chyba Matka Boża i Jej Dzieciątko. I wreszcie możemy dzisiaj zapisać w annałach naszej parafii: Matce Bożej i Jej Dzieciątku przywrócono należne Im królewskie insygnia. Było to możliwe dzięki ofiarności parafian i wągrowieckich kupców, a insygnia odtworzył na podstawie zachowanych pierwotnych dokumentów i wykonał, wągrowiecki rzemieślnik Mariusz Pinkowski wraz z synem Radosławem. Ale było to przede wszystkim możliwe do zrealizowania, dzięki zdecydowanej woli naszych oo. Paulinów, którzy w pełni zaakceptowali ideę przywrócenia Matce Bożej i Jej Dzieciątku, należnych Im królewskich atrybutów. Niech zatem ten dar przynależny Matce Bożej i Jej Dzieciątku, wyraża naszą wdzięczność i przywiązanie do naszej Patronki. Przywracając po bez mała 80.latach insygnia ufamy, że już nigdy nie zostaną one zdjęte z tych Świętych Głów, że Matka Boża wraz z Jej Dzieciątkiem, w pełnej dostojności, będą nam błogosławić z wysokości ołtarza przez wszystkie wieki wieków. Przyjmij Matko nasza i Ty Panie Jezu ten dar; niech te insygnia pozostaną na wieki tylko Waszą własnością i pozwólcie nam, byśmy zawsze mogli zadbać o to, by nigdy i nikt nie odważył się Was ich pozbawiać. Działo się to w dniu 28 lipca 2016 r. w Częstochowie, była dokładnie godz. 1213, gdy Ojciec Święty Franciszek wypowiedział wiekopomne słowa, dokonując aktu poświecenia insygniów. Działo się to w obecności m.in. naszych parafian, którzy uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym w trakcie Mszy św. dziękczynnej z okazji 1050.rocznicy Chrztu Polski. I dzisiaj, w dniu święta Matki Bożej Wniebowziętej, w dniu parafialnego odpustu A.D. 2016, Prymas Polski Metropolita Gnieźnieński ks. abp Wojciech Polak, nałożył na skronie Matki Bożej i Jej Dzieciątka atrybuty królewskie. Ks. Prymas przewodniczył uroczystości odpustowej, wygłosił homilię, zawierzył nas opiece Wągrowieckiej Madonny, a przed Błogosławieństwem poświęcił przyniesione kwiaty i zioła. Uroczystość zgromadziła niezliczoną rzeszę parafian i gości. Generała Zakonu Paulinów z Częstochowy reprezentował o. Ryszard Bortkiewicz – Definitor Generalny. Obecni byli proboszczowie wszystkich wągrowieckich parafii oraz liczne grono zaproszonych kapłanów. Władze lokalne reprezentowali Burmistrz Miasta p. Krzysztof Poszwa oraz Starosta Wągrowiecki p. Tomasz Kranc. Liczne poczty sztandarowe, członkowie Towarzystwa Świętego Wojciecha, uświetniły tę doniosłą uroczystość, która zapewne na długo pozostanie w naszej pamięci. Specjalne podziękowania za udział w uroczystości, pod adresem Ks. Prymasa, o. Definitora Generalnego oraz zaproszonych gości i parafian skierowali proboszcz o. Dariusz Nowicki oraz Burmistrz p. Krzysztof Poszwa. Uroczystym „Te Deum laudamus” zakończono uroczystość Wniebowzięcia NMP A. D. 2016. Bogu niech będą dzięki !

DSC03094Janusz Marczewski

Lednica Seniora – 3 września 2016 – sobota

Pragniemy wraz z innymi modlić się na Polach Lednickich pod hasłem: „Chrystus drogą”.
Młodzi mają swoją Lednicę, a starsi? – również swoją!
Zapraszamy na wspólny wyjazd: 3 września, godzina 10.00, spod klasztoru.
Koszt pokrycia wyjazdu – ok. 35 zł/os.

PROGRAM SPOTKANIA:
od 11.40 – gimnastyka
12.00 – Anioł Pański
12.15 – Msza Święta
Przerwa
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.40 – 1050-ta rocznica Chrztu Polski – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
16.00 – 800-lecie Dominikanów – Poślij mnie
16.20 – 20-lecie Spotkań Lednickich „AMEN”
Dziękczynienie za Spotkania Lednickie i o. Jana Górę
16.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 – Wybór Chrystusa
17.15 – Przejście przez Bramę III Tysiąclecia

Odpowiedzialny: o. Piotr – tel.: 605 385 163,
zapisy w zakrystii lub w biurze parafialnymi

OO. Paulini

Misje Święte – przygotowanie do rekoronacji figury Matki Bożej

Przed wyjątkowym wydarzeniem w naszej parafii, jakim będzie rekoronacja figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, nasza nowenna to jednocześnie parafialne Misje Święte, które poprowadził o. Stanisław Jarosz – paulin, kustosz obrazu Nawiedzenia, kaznodzieja i duszpasterz. Już pierwszego dnia wprowadził nas w istotę i potrzebę umocnienia naszej wiary. Uzmysłowił nam, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, która może nas zaprowadzić do szczęśliwości wiecznej, a także przestrzegał nas, byśmy nie dali się zwieść próbom zmiany Boskich praw, co możemy dzisiaj obserwować w nieuprawnionych poczynaniach niektórych środowisk, wrogo nastawionych do jedności Kościoła Katolickiego. Prawa Boskie są niezmienne i nie podlegają żadnym zabiegom modernizacyjnym. Kiedy wprowadził nas w siłę i rangę sakramentu Chrztu Świętego, mieliśmy okazję, by wspominając swój własny chrzest, uzmysłowić sobie dzisiaj, w dorosłym życiu, jakim wielkim darem jest ten sakrament. Z grzesznej istoty staliśmy się dzieckiem Bożym; otworzyła się dla nas droga do życia wiecznego, a wchodząc na nią, tylko od nas, od naszego postępowania zależy, by nie zatracić tej szansy pójścia drogą, którą Chrystus nam wyznaczył, drogą wiary, nadziei i miłości. Innej drogi nie ma. Obyśmy tylko o tym nie zapominali. Odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, co jest zapewne dla nas wszystkich dużym przeżyciem, bo to już nie rodzice chrzestni za nas, ale my sami potwierdzamy swoją przynależność do Kościoła, swoją wiarę, swe wyrzeczenie się szatana. W uroczystości osobistego wyboru Jezusa jako Pana naszego życia, tłumnie stanęliśmy pod Jego krzyżem, by poprzez połączenie się z Jego wizerunkiem, powierzyć Mu swoje problemy i oczekiwania, prosząc o wsparcie i siły do pokonywania naszych słabości, będących źródłem grzechu, który oddala nas od Boga. A oddalając się od Boga, tracimy wszystko, tracimy miłość, tracimy wolność, tracimy spokój i równowagę ducha, a wówczas pozostaje nam tylko śmierć. Czyńmy zatem wszystko, by całym swoim życiem nie dopuścić do utraty tych wartości, które składają się na naszą jedność z Tym, który nas obdarzył darem życia. Korzystajmy zatem z tego daru, ale na Boskich warunkach, a to na pewno doprowadzi nas do życia wiecznego, życia bez ułomności, które niesie życie doczesne. Taka życiowa postawa jest również nieodzowna w życiu małżeńskim. Siłą tego sakramentu jest miłość mężczyzny i kobiety, połączonych węzłem małżeńskim w obliczu Boga, a jego miarą jest ślub kościelny, który w swej istocie uprawnia małżonków do życia w jedności duchowej i cielesnej, do realizacji swych celów budowania rodziny. Życie w zgodzie, która stanowi fundament miłości, buduje szczęście rodzinne, właściwe kochające się potomstwo, które wzrastając w takich rodzinach, znajduje własne szczęście i nieodzowny wzorzec dla kształtowania własnych postaw. W trakcie uroczystości małżeństw, która była jednym z elementów tegorocznych Misji Świętych, było odnowienie przysięgi małżeńskiej, co skrzętnie wykorzystali uczestniczący we Mszy św. małżonkowie. Kiedy relacjonuję dotychczasowy przebieg naszych parafialnych Misji Świętych, one właściwie są na półmetku. Przed nami jeszcze ważne ich fragmenty, jak intronizacje Krzyży Misyjnych, przysięga wierności Krzyżowi, Błogosławieństwo rodzin Najświętszym Sakramentem, procesja Maryjna z kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła do klasztoru, specjalne Błogosławieństwo Misyjne. Ubogaceni właściwym przeżyciem parafialnych Misji Świętych A.D. 2016, pójdźmy wszyscy do naszej Matki Matek, do naszej Wągrowieckiej Madonny, by wraz z Nią i Jej Dzieciątkiem uczestniczyć w Ich Królewskiej Rekoronacji. Ojcu Stanisławowi już dzisiaj dziękujemy za te wszystkie dni razem spędzone, za Jego nauki i wskazówki, które uwrażliwiły nas do właściwego przeżywania naszej wiary, przynależności do Kościoła Katolickiego, za przygotowanie nas do godnego przeżycia uroczystości rekoronacji naszej Wągrowieckiej Madonny.
Janusz Marczewski

MISJE ŚWIĘTE Przygotowanie do Rekoronacji Figury Matki Bożej – plan Misji św.

MISJE ŚWIĘTE Przygotowanie do Rekoronacji Figury Matki Bożej – plan Misji św.

Niedziela 7 sierpnia 2016 r.
Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych
7,30 ; 9,30; 11,00 /dla dzieci/; 12,30; 18,00
Msze Święte z kazaniem misyjnym
Poniedziałek 8 sierpnia 2016 r.
Uroczystość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, Wyznanie wiary i wyrzeczenie się zła.
9,00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym z udziałem starszych, samotnych, wdów.
Udzielenie Sakramentu Namaszczenia chorych. Przynosimy świece.
18,00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Przynosimy świece.
Apel Jasnogórski /po Apelu nauka stanowa dla młodzieży/
Wtorek 9 sierpnia 2016 r.
Uroczystość osobistego wyboru Jezusa jako Pana życia.
9,00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym
18,00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym.
Apel Jasnogórski /po Apelu nauka stanowa dla mężczyzn/
Środa 10 sierpnia 2016 r.
Uroczystość małżeństw
9,00 – Msza Św. z kazaniem dla małżeństw, odnowienie przysięgi małżeńskiej.
18,00 – Msza Św. z kazaniem dla małżeństw, odnowienie przysięgi małżeńskiej.
Apel Jasnogórski /Po Apelu nauka stanowa dla kobiet/
Czwartek 11 sierpnia 2016 r.
Uroczystość pojednania – dzień spowiedzi misyjnej
9,00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym, nabożeństwo pojednania i przebłagania za grzechy parafii.
18,00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym, nabożeństwo pojednania i przebłagania za grzechy parafii.
Apel Jasnogórski
Piątek 12 sierpnia 2016 r.
Uroczystość intronizacji Krzyża Misyjnego.
Przynosimy krzyże domowe.
9,00 – Msza Św. za zmarłych parafian z kazaniem misyjnym. Poświęcenie krzyży. Złożenie przysięgi wierności krzyżowi. Poświęcenia krzyża misyjnego przed kościołem Piotra i Pawła.
18,00 – Msza Św. Poświęcenie krzyży. Złożenie przysięgi wierności krzyżowi.
Poświęcenia krzyża misyjnego przed kościołem /klasztor/
Apel Jasnogórski
Sobota 13 sierpnia 2016 r.                                                   Uroczystość Rodzin. Przychodzimy całymi rodzinami.
9,00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym dla rodzin. Akt zawierzenia rodzin Matce Bożej. Błogosławieństwo rodzin Najświętszym Sakramentem.
18,00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym dla rodzin. Akt zawierzenia rodzin Matce Bożej. Błogosławieństwo rodzin Najświętszym Sakramentem.
Apel Jasnogórski
Niedziela 14 sierpnia 2016 r.
Zakończenie Misji Parafialnych.
7,30 ; 9,30; 11,00 /dla dzieci/; 12,30; 20,00.
Msze Święte z kazaniem na zakończenie Misji Parafialnych.
19.30 – Procesja Maryjna /z kościoła Piotra i Pawła do klasztoru/
20,00 – Uroczyste zakończenie Misji Parafialnych; specjalne Błogosławieństwo Misyjne.
Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia NMP /odpust/
21.00 – Apel Jasnogórski
Poniedziałek 15 sierpnia 2016 r.
Uroczystość Wniebowzięcia NMP /odpust/
Rekoronacja Figury Matki Bożej /Matki Matek/
7,30 ; 9,30; 11,00 /dla dzieci/; 12,30; 18,00.
Msze Święte z kazaniem.
12.30 – Suma odpustowa pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. abp Wojciecha Polaka /uroczyste nałożenie koron na figurę Matki Bożej/
19,00 – Wieczór uwielbienia z chórem Abba Pater Music z Kalisza.
Koncert ku czci Ukoronowanej Maryi Wniebowziętej.

XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie zakończone

XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie za nami. Papież Franciszek powrócił do Rzymu. Na ulicach Krakowa jeszcze barwne grupy rozbawionej młodzieży, która wkrótce opuści gościnną ziemię polską. Kiedy patrzy się na te tryskające młodością twarze pielgrzymów, na nieukrywaną radość, szczerze okazywaną przyjaźń, rodzi się taka refleksja, że świat jest pełen wrażliwych, uduchowionych młodych ludzi, którzy jedność celu i oczekiwań od współczesnego świata wyrażają uczestnictwem w Światowych Dniach Młodzieży. Oni chcą świata wolnego od wojen, terroryzmu, świata, w którym będą mogli bez przeszkód realizować swoje marzenia, żyć w przyjaźni ze swoimi rówieśnikami z całego świata. Pięknym i bardzo wymownym potwierdzeniem tego było zachowanie młodych z Rosji i Ukrainy, którzy mimo trwającego konfliktu wojennego, potrafili wznieść się ponad tę sytuację i wspólnie przeżywać radość udziału w ŚDM. Jeszcze nieraz będziemy dokonywać oceny nauk, które głosił nam Ojciec Święty Franciszek. Tego nie można ocenić jednym słowem w kilka godzin po zakończeniu ŚDM. Było wiele sytuacji, które pozostaną wyznacznikiem przebiegu tych dni. Każdy z nas przeżył to na swój sposób; bądź bezpośrednim udziałem, jak chociażby przedstawiciele naszej parafii na spotkaniu w Częstochowie, inni, którzy z uwagą śledzili przekazy telewizyjne. Takie miejsca jak Częstochowa, Oświęcim – Brzezinka, Prokocim, Franciszkańska 3, Brzegi, będą wracać w relacjach ich bezpośrednich uczestników, czy wszystkich, którym te spotkania dostarczyły wielu wrażeń duchowych. Świadectwa, które dali uczestnicy spotkania wywołały u wielu z nas nieukrywane wzruszenie. Postać Macieja Cieśli – wolontariusza ŚDM, którego rolę w ich przebiegu, tak często podkreślał sam Ojciec Święty; słowo, które przedstawił brat zmarłego, pokazały nam wszystkim godność człowieka, który umiał pogodzić się z życiową sytuacją, która uniemożliwiła mu doczekanie do udziału w ŚDM, a tak bardzo wierzył, że będzie mógł sam ten tekst przekazać, czego najlepszym dowodem jest, że ten tekst sam jeszcze przygotował. Ale widocznie Boże plany były inne, i jak mówił Ojciec Święty, Maciej jest już w Niebie. A on jeszcze miał na tyle siły, by uczestnikom ŚDM przekazać życzenia godnego i udanego ich przeżycia. To wielka nauka pokory i wiary. Maciejowi dziękujemy za to świadectwo. On nas wiele nauczył. W tym miejscu pozwalam sobie na osobistą refleksję. Podobnie, jak wielu z nas, przebieg ŚDM w Krakowie śledziłem poprzez przekaz telewizyjny. To, co mogłem dostrzec, to wielka praca, którą na wszystkich odcinkach wykonali organizatorzy, wolontariusze i sama młodzież, która swym zachowaniem współtworzyła tę wspaniałą atmosferę. Możemy być dumni jako Polacy; tę pracę, nasi odpowiedzialni za jej przebieg wykonali poprawnie i to jest też jedna ze zdobyczy, która dobrze przysłuży się naszej Ojczyźnie. A to wszystko było możliwe, dzięki wspaniałej aurze, którą swym posłannictwem czynił każdego dnia Ojciec Święty Franciszek, któremu przede wszystkimi serdecznie dziękujemy.
Janusz Marczewski

Pielgrzymka z Wągrowca na Narodowe Dziękczynienie w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

27 lipca 2016 r., w godzinach wieczornych, wyruszyła z Wągrowca pielgrzymka na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Było to kulminacyjne wydarzenie w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. 58.osobowa grupa, pod przewodnictwem Ojca Piotra z wągrowieckiego klasztoru Paulinów, wyruszyła do Jasnogórskiej Pani, aby wspólnie z papieżem dziękować za ten wspaniały jubileusz.

Mimo padającego podczas jazdy deszczu, panowała w grupie ogromna radość ze zbliżającego się spotkania. Podróż minęła szybko i około 2:30 w nocy, pielgrzymi znaleźli się w pobliżu Jasnej Góry. Dzięki staraniom Ojców Paulinów mieliśmy wejściówki na najlepiej usytuowany – biały sektor.
Wreszcie upragniony moment – wejście bezpośrednio pod jasnogórskie wały. Dopiero teraz można było trochę odpocząć. W czasie oczekiwania na rozpoczęcie uroczystości odmawiany był między innymi różaniec, który prowadził dobrze nam znany Ojciec Bartłomiej.
Po kilku godzinach oczekiwań pojawił się owacyjnie witany Ojciec Święty. Wzruszający moment osobistej modlitwy papieża przed Cudownym Obrazem można było obserwować na telebimach. Później rozpoczęła się msza święta. Uczestnicy w skupieniu słuchali słów Namiestnika Chrystusa, przerywając je od czasu do czasu oklaskami. Jeszcze długo po zakończeniu mszy świętej atmosfera na placu była podniosła i pełna radości. Bardzo miłym zaskoczeniem dla wiernych był dwukrotny przelot papieża śmigłowcem nad jasnogórskimi błoniami. Podczas wydarzenia nawiązywały się nowe znajomości – często z osobami z odległych stron kraju.
Uroczystość dobiegła końca, żal było opuszczać to miejsce – ale trzeba było wracać do domu, do swoich rodzin, aby podzielić się wrażeniami. Dziękujemy Ojcom Paulinom za zorganizowanie pielgrzymki na tak ważne wydarzenie. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Ojcowi Piotrowi za bezpośrednią nad nami opiekę – nie tylko duchową.

uczestnicy pielgrzymki

W oczekiwaniu na Światowe Dni Młodzieży 2016

Czy mnie – nam, osiemdziesięciolatkom wypada mówić o przeżywaniu Światowych Dni Młodzieży. Kalendarzowo to młodzieżą przestaliśmy być dość dawno. Ale młodym być, a przynajmniej tak się czuć, to nie tylko domena kalendarza, a przede wszystkim prawo ducha. Myślę, że tak wielu z nas to czuje. Z wielką radością, może trochę z zazdrością, spoglądamy na rozradowane uczestnictwem twarze młodych ludzi z całego świata, podążających z najodleglejszych zakątków globu, do naszego, polskiego, królewskiego miasta Krakowa. Wbrew temu, co niosą nam codzienne dni XXI w., wbrew obawom, do Krakowa – na spotkanie z rówieśnikami, na spotkanie z namiestnikiem Chrystusowym – Ojcem Świętym Franciszkiem, nieraz kosztem wielu wyrzeczeń, trudu podróży, płynie wielka rzesza – pełna radości – młodzieży świata. Najpiękniejszym wizerunkiem tego globalnego zgromadzenia młodzieży świata, jest jedność celu, która ich sprowadza do Krakowa. To umiłowanie Boga, który tych młodych ludzi natchnął do uczestnictwa w spotkaniu swych braci i sióstr, nieraz odmiennych kulturowo, religijnie, obyczajowo, ale zjednoczonych w potrzebie życia w jedności świata miłującego pokój i współistnienie, bez wojen, terroryzmu, z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Przyjeżdżają do Krakowa z różnych państw, różniących się ustrojem politycznym, ale właśnie ich jedność celu, który ich skłonił do udziału w Światowych Dniach Młodzieży, dowodzi najlepiej, jakie są oczekiwania tych młodych ludzi; zadziwia tu właśnie fakt tej jedności. Można bowiem być Europejczykiem, Azjatą, Afrykaninem, czy mieszkańcem Ameryk lub Oceanii, ale oczekiwać od współczesnego świata tych wartości, które niesie nasza wiara – miłości bliźniego, ładu, porządku i współistnienia, niezależnie od osobistych przekonań. Niech zatem te nadchodzące dni pozwolą i nam, ludziom dorosłym, zanurzyć się w tym klimacie radości młodych ludzi; przeżyjmy wraz z nimi te pełne uniesienia duchowego chwile, niech one umocnią naszego ducha, niech owoce tego spotkania posłużą i nam, jak i wszystkim ludziom do wejścia na drogę pojednania i wyzbycia się wzajemnych uprzedzeń. Nie będzie to łatwe, ale warto podjąć ten trud, by nie zaniedbać niczego, co doprowadzi nas do jedności myśli, zachowań i przekonań. Młodzież świata godnie niesie Krzyż Światowych Dni Młodzieży, tak jak ich o to prosił w Rzymie w 1984 r. Ojciec Święty Jan Paweł II – „ponieście ten Krzyż przez wszystkie kontynenty świata”. I to jest ten przepiękny gest, który młodzi niosą w darze Świętemu Janowi Pawłowi II.

 

Janusz Marczewski

Klasztor Paulinów i Parafia Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, Kościół Piotra i Pawła Wągrowiec, Klasztor Pocysterski