Dyspensa od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na dzień 1 maja 2015 r.

Decyzja nr 1/368/2015

Biskupów diecezjalnych

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia dyspensy od obowiązku

zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

Biskupi diecezjalni obecni na 368. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 11-12 marca 2015 r., na podstawie art. 9 Statutu KEP, w związku z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2015 r.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

List do wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej

z okazji 52. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania – 26.04.2015 r.

Drodzy Bracia i Siostry!

Wraz z całym Kościołem przeżywamy 52. Światowy Dzień Modlitwy
o Powołania, a naszą modlitwę powołaniową przedłużamy na cały bieżący tydzień.

Dzisiejsza Ewangelia ukazała nam postać Jezusa – Dobrego Pasterza, który
z rodzicielską troską i pełnym zaangażowaniem, aż po ofiarę życia, troszczy się
o swoje owce. Ten biblijny obraz nie jest tylko ilustracją znaną nam z pobożnych obrazków, ale próbą ukazania tajemnicy Bożego Serca, które wypełnione jest miłością do każdego człowieka. Serce Boga to serce ojca, który nie tylko daje życie, ale je podtrzymuje i ochrania, umacnia i leczy, prowadzi do swojej pełni.
Czytaj dalej List do wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Klasztor Paulinów i Parafia Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, Kościół Piotra i Pawła Wągrowiec, Klasztor Pocysterski