Benedykcja elementów wyposażenia Kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Wągrowcu

Do historii naszego parafialnego Kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wągrowcu, w minioną środę, w święto Matki Bożej Częstochowskiej dopisaliśmy ważną kartę. Po ponad 32.latach od dnia 26.maja 1983 r., kiedy Jego Eminencja Ks. Józef kard. Glemp – Prymas Polski dokonał benedykcji Kościoła, Definitor Generalny Zakonu Paulinów o. Mariusz Tabulski dokonał poświęcenia nowego ołtarza z tabernakulum, elementów wyposażenia prezbiterium oraz witraża. Z tego nowego witraża spogląda teraz na nas Matka Boża Częstochowska ze swym umiłowanym Synem Jezusem Chrystusem. Od tego momentu umacnia się rola naszej parafii w wielkiej rodzinie paulińskiej. Ten dzisiejszy akt benedykcji podkreśla naszą paulińską przynależność, w pewien duchowy wymiar przybliża nas do częstochowskiego Domu Matki Bożej na Jasnej Górze. To wielka radość, że możemy od tej chwili tym bardziej poczuć bliskość Czarnej Madonny w naszej wągrowieckiej świątyni. Ta nasza radość wypływa również z faktu, że ten akt dokonał się w dniu Imienin Matki Bożej Częstochowskiej, której mogliśmy ofiarować ten skromny prezent w postaci Jej wizerunku wraz z naszą modlitwą. Witraż Matki Bożej zaprojektowała, wykonała i zamontowała firma VIACON z Gdyni. Natomiast wszystkie nowe elementy ołtarza, renowację krzyża, obrazów Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Jezusa Miłosiernego, wykonała firma Mariusz Pinkowski i syn Radosław z Wągrowca, począwszy od zaprojektowania, wykonania i montażu. Śledząc przez cały czas przebieg powstawania tych nowych przedmiotów, mogę potwierdzić wielki kunszt twórczy, a jednocześnie wysoką jakość wykonania, co gwarantuje wieloletnią trwałość tego wyposażenia świątyni. Naszą parafialną uroczystość rozpoczęła Msza św., której przewodniczył o. Mariusz Tabulski, który też wygłosił homilię. Współkoncelebransami byli proboszcz o. Dariusz Nowicki oraz o. Karol Olszewski. W homilii celebrans wskazał na znaczącą rolę Matki Bożej Częstochowskiej w życiu naszego narodu, zakonu paulinów i każdego z nas. Z wielką estymą mówił o heroizmie miłości matczynej, której przez wieki mogliśmy doświadczać, począwszy od ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, poprzez działalność o. Augustyna Kordeckiego w czasie potopu szwedzkiego, aż po Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego autorstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. W trakcie uroczystości dokonaliśmy też odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu, których tekst odczytał o. Definitor. W imieniu parafian, o. Dariusz Nowicki podziękował celebransowi za przewodniczenie uroczystościom i poświecenie witraża oraz nowego ołtarza z tabernakulum, a nam wszystkim za ofiarność, dzięki której mogliśmy wykonać te nowe elementy wyposażenia świątyni. Szczególne podziękowanie skierował do wągrowieckiego rzemieślnika Mariusza Pinkowskiego, który wykonał wszystkie prace związane z nowym ołtarzem, tabernakulum i wyposażeniem prezbiterium. Osobne podziękowanie o. Definitorowi złożył przedstawiciel rady parafialnej, który jednocześnie przypomniał historię kościoła, znaczące daty jego trwania oraz wyraził radość parafian wynikającą z faktu przynależności do społeczności paulińskiej, co po dzisiejszym akcie poświęcenia nowego witraża z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej przybliża wągrowiecką parafię do częstochowskiego Domu Matki Bożej na Jasnej Górze, a tę radość ubogaca fakt, że mogliśmy tego dokonać w dniu imienin Matki Bożej Częstochowskiej darując Jej ten skromny prezent wraz z naszą modlitwą. Słowa szczególnego podziękowania skierował również do Ojców Paulinów posługujących w wągrowieckiej parafii, dziękując o. Dariuszowi Nowickiemu za podjęcie inicjatywy modernizacji wyposażenia świątyni. Dodatkowym miłym akcentem uroczystości były pieśni Maryjne, które w trakcie jej trwania zaprezentowała piosenkarka Eleni. Bogu i Matce Bożej dziękujemy za dar dzisiejszego dnia !

Janusz Marczewski

Wniebowzięcie NMP – święto patronalne wągrowieckiej parafii Zakonu Paulinów

Już po raz drugi, Wągrowiecki Konwent Paulinów, jako gospodarz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, wraz z wielką rzeszą parafian i gości, uroczyście obchodził swoje patronalne święto. Doceniając wagę tego święta, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ks. bp Krzysztof Wętkowski przyjął zaproszenie naszych ojców paulinów, przewodnicząc uroczystej Mszy św. Współkoncelebransami byli proboszcz parafii o. Dariusz Nowicki OSPPE oraz o. Emanuel Matusiak OSPPE. W wygłoszonej homilii, ks. biskup podkreślając wielką rolę Matki Bożej w naszym życiu, doniosłość przywileju Jej patronowania naszej parafii, nawiązał również do przypadającej w dniu dzisiejszym 95.rocznicy zwycięstwa polskiego żołnierza nad nawałą bolszewicką 1920 r., zwycięstwa określanego znamiennym mianem „Cudu nad Wisłą”. Jakoby tego wydarzenia nie oceniać, jak podkreślił: „cudem było przede wszystkim zawierzenie Matce Bożej, że rozstrzygnięcie na korzyść polskiego oręża jest możliwe”. I ta wiara przyniosła zwycięstwo, chroniąc nie tylko Polskę od zgubnego bolszewizmu. Wspominając postać św. Maksymiliana Marii Kolbe`go, ks. biskup wiele słów poświęcił miłości dla drugiego człowieka, czego znamiennym przykładem jest właśnie heroizm życia i śmierci tego Świętego. Obyśmy tylko umieli naśladować i czerpać nauki z tej postawy, służąc pomocą swym bliźnim, dając im cząstkę swego serca. Ks. biskup przekazał wszystkim parafianom oraz oo. Paulinom, życzenia pomyślności w realizacji zadań parafialnych i zakonnych, dokonał obrzędu poświęcenia kwiatów i ziół, pobłogosławił dzieci, a nam wszystkim udzielił pasterskiego Błogosławieństwa. Elementem towarzyszącym uroczystościom była procesja wokół zabudowań kościoła i klasztoru, zawierzenie parafii Matce Bożej przez Księdza Biskupa i wspólnie odśpiewane „Te Deum laudamus”. We Mszy św., poza wielką rzeszą parafian i gości udział wzięli księża dekanatu wągrowieckiego na czele z dziekanem ks. kan. Piotrem Kalinowskim, członkowie Towarzystwa Świętego Wojciecha z wszystkich parafii wągrowieckich, poczty sztandarowe, feretrony. O. Dariusz Nowicki złożył podziękowanie ks. Biskupowi za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie uroczystościom. Podziękował również wszystkim parafianom i gościom za tak liczny udział oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i godnego przeżycia parafialnego odpustu. Elementem obchodów parafialnego święta było także uliczne przejście wiernych z Procesją Maryjną, w wigilię Święta Wniebowzięcia, z filialnego kościoła pw. Świętych Ap. Piotra i Pawła do parafialnej świątyni Wniebowzięcia NMP, gdzie została odprawiona Msza św. wigilijna Uroczystości Wniebowzięcia, a po niej Apel Jasnogórski. Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Grzesiak – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy udziale m. in. ks. Mirosława Skalbana – proboszcza parafii Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie Archidiecezji Lubelskiej oraz ks. Sławomira Sury – wikariusza parafii św. Wojciecha w Lublinie. Wdzięczni za dar udanego święta, dziękujemy Bogu i Jego Matce, że pozwolił nam przeżyć owocnie tę uroczystość; dziękujemy oo. Paulinom za godne przygotowanie i przebieg odpustu.

Janusz Marczewski

Nasze paulińskie „Boże Ciało” !


Tegoroczną miejską uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej poprowadzili ojcowie paulini, prowadząc procesję z filialnego kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła do wągrowieckiej fary.

Procesję poprzedziła Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył o. Karol Olszewski OSPPE, który w minioną sobotę /30.maja/, na Jasnej Górze, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Częstochowskiego Ks. Abpa Wacława Depo.

Współkoncelebransami byli o. Dariusz Nowicki i o. Bartłomiej Maziarka. W wygłoszonej homilii, celebrans wskazał na znaczącą rolę Eucharystii w życiu człowieka, która jest najważniejszym elementem prawdziwości naszej wiary i dowodem wrażliwości osoby ludzkiej na przesłanie Chrystusa, który nakazał swoim uczniom, by to, co stało się w Wieczerniku w trakcie Ostatniej Wieczerzy, oni czynili na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia. Taka jest zatem rola kapłana, który w pewnym sensie realizuje testament Jezusa.

O. Karol Olszewski poprowadził też procesję, która w tym roku przeszła ulicami Cysterską, Wojska Polskiego, Rynek, Jana Pawła II i Klasztorną.

Przy ostatnim ołtarzu, na skrzyżowaniu ulic Farnej i Klasztornej, wielkiej rzeszy uczestniczących w procesji mieszkańców miasta i gości, Błogosławieństwa udzielił dziekan wągrowiecki Ks. kan. Piotr Kalinowski.

Po procesji, u stóp ostatniego ołtarza, o. Karol Olszewski udzielił indywidualnego prymicyjnego Błogosławieństwa przez „ nałożenie rąk”, z którego skorzystała znacząca ilość uczestników procesji.

Relacjonując to nasze święto, trzeba podkreślić liczny udział uczestników tak Mszy św., jak i procesji, czemu zapewne sprzyjała przepiękna, czerwcowa pogoda.

Bogu niech będą dzięki za ten dar !

Janusz Marczewski

Klasztor Paulinów i Parafia Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, Kościół Piotra i Pawła Wągrowiec, Klasztor Pocysterski