unnamed

Z pisma papieża Klemensa XIII

Z pisma papieża Klemensa XIII

(2 febr. 1767; Bullarii Romani continuatio, IV,

pars. II, Pratis 1843, pp. 1314-1316)

 

Tylko Bóg był w jego sercu i na jego ustach

 

 

Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty, który w Akademii Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła, jest godny zaliczenia do wybranego grona znamienitych mężów, wyróżniających się wiedzą i świętością. Postępowali oni tak, jak nauczali, i stawali w obronie prawdziwej wiary przeciwko tym, którzy ją zwalczali. W tych czasach, gdy w sąsiednich krajach panowały błędy i odszczepieństwo, on nawoływał do zachowania chrześcijańskiej postawy i obyczajów, a to, co głosił z ambony i wyjaśniał wiernym, potwierdzał swoją pokorą, czystym życiem, miłosierdziem, umartwieniem i wielu innymi cnotami, cechującymi prawdziwego kapłana i niestrudzonego pracownika.

Jan Kanty stał się więc chlubą i ozdobą wykładowców tejże Akademii; zostawił też przepiękny przykład przyszłym pokoleniom, by się ze wszystkich sił starały naśladować ten wzór doskonałego mistrza i przykładały wiernie do nauczania wiedzy świętych oraz innych umiejętności tylko na chwałę i uwielbienie Boga. Czytaj dalej

sss

Rozważanie XXXVI: Przez Jej Niepokalane Serce

Wielka Nowenna Fatimska

Współczesny świat oferuje tyle wspaniałych rzeczy i środków, które ułatwić mają człowiekowi jego rozwój osobowy, pracę, wypoczynek. Nie ma dziedziny życia, w której nowoczesność rozwiązań i ich dostępność nie ułatwiałaby codziennej egzystencji. Ale jest to tylko jedna strona medalu; istnieje także i ta druga – znacznie ciemniejsza: niesprawiedliwość, brak wrażliwości, bezduszność, zawiść, zanik pozytywnych relacji międzyludzkich, bezwzględność i coraz większa dominacja silniejszych warstw społecznych i poszczególnych jednostek nad słabszymi. A dzieje się tak dlatego, bo zanika najważniejsze źródło, które wyzwala w każdym człowieku dobroć. Tym źródłem jest miłość, która „we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” /1Kor 13,7/.

Czytaj dalej

2014_dzien_papieski

“Świętymi bądźcie”

2014_dzien_papieski

“Świętymi bądźcie”
Pod takim hasłem w niedzielę 12.10. obchodzony jest XIV Dzień Papieski. To kolejna okazja do uważniejszego wsłuchania się w słowa i myśli św. Jana Pawła II, a przede wszystkim do wzięcia ich sobie na serio do serca. To również sposobność, by pomnożyć trochę dobra.

Jak tłumaczy ks. dr Piotr Halczuk, koordynator diecezjalny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która organizuje obchody Dnia Papieskiego, powyższe hasło wybrano nieprzypadkowo. Z jednej strony nawiązuje ono do kwietniowej kanonizacji papieża Jana Pawła II, z drugiej podkreśla temat, który stanowił fundament jego myśli i nauczania. „Świętość, do której św. Jan Paweł II tylekroć nas wzywał, jest konkretnym powołaniem każdego z nas. Nie jest czymś nadzwyczajnym, zarezerwowanym dla wybranych, ale celem naszego życia, do osiągnięcia którego każdy z wierzących jest wezwany” – mówi ks. Halczuk.

W Gnieźnie międzyparafialne obchody Dnia Papieskiego skoncentrują się wokół trzech wydarzeń. W południe w katedrze gnieźnieńskiej sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia. O godzinie 16.00, również w bazylice prymasowskiej, odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po jej zakończeniu dzieci z gnieźnieńskiego przedszkola sióstr służebniczek zaprezentują przedstawienie poświęcone św. Janowi Pawłowi II i bł. Edmundowi Bojanowskiemu, którego rok aktualnie przeżywamy. Jak tłumaczy ks. Halczuk, obaj dążyli do świętości, obaj również w sposób szczególny umiłowali dzieci. Wieczorem o godzinie 20.00 w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego na gnieźnieńskich Winiarach odbędzie się czuwanie modlitewne młodzieży, współorganizowane przez Centrum Przygotowań ŚDM. Czuwanie przygotowuje młodzież, zaproszeni są jednak wszyscy. Niedzielne obchody Dnia Papieskiego będą kontynuowane w kolejnym tygodniu. W czwartek 16 października w kościele pw. Świętej Trójcy odbędzie czuwanie modlitewne ze św. Janem Pawłem II w intencji rodzin. Dzień później, 17 października, zaplanowano finał konkursów papieskich zorganizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dzień Papieski to także zbiórka na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które wspiera materialnie zdolną młodzież z ubogich rodzin. Jak co roku przed kościołami wolontariusze i stypendyści zbierać będą ofiary do puszek, które zsumowane i podzielone na stypendia pomagają uczniom dojechać do szkół, opłacić stancję, kupić książki i potrzebne pomoce naukowe i wreszcie rozwijać się dzięki dodatkowym lekcjom. „To dzieło będzie trwać i owocować tak długo, jak długo będzie propagowane i wspierane przez cały Kościół, przez nas wszystkich: hierarchów, księży, osoby zakonne, ludzi świeckich. Włączając się w nie pomagamy zdobyć wykształcenie młodym zdolnym ludziom, którzy w przyszłości będą być może mieli konkretny wpływ na kształt życia społecznego i politycznego w naszym kraju” – dodaje ks. Halczuk.
BK

Więcej o Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na www.dzielo.pl
List biskupów na XIV Dzień Papieski

Klasztor Paulinów i Parafia Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, Kościół Piotra i Pawła Wągrowiec, Klasztor Pocysterski