MB

[Z EWANGELII ŚW. ŁUKASZA 11, 27-28]

Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».  Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają».

[KOMENTARZ]

Maryja jest błogosławiona, ponieważ słuchała słowa Bożego i strzegła go. Bardziej strzegła prawdy w sercu niż ciała w łonie. Chrystus jest prawdą, Chrystus jest ciałem; Chrystus jest prawdą w sercu Maryi, Chrystus jest ciałem w łonie Maryi. Bardziej liczy się to, co jest noszone w sercu, niż to, co co jest noszone w łonie.

Św. Augustyn z Hippony [354-430]

[MODLITWA]

Błogosławiona Maryjo, przyjmij nasze modlitwy w sanktuarium zasłuchania. Przyjmij to, co Tobie ofiarowujemy, daj nam to, o co prosimy, wybacz to, czego się lękamy. Święta Maryjo, bądź blisko głosu, który Cię wzywa. Nieustannie wstawiaj się za ludem Bożym, Ty, która zasłużyłaś na zrodzenie Zbawiciela świata.

Alan z Farfy [VIII wiek], Homiliarz