Nowenna do św. Józefa

Święty Józef to opiekun Chrystusa, a więc i Jego Kościoła. Powinniśmy modlić się za wstawiennictwem Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny jak najczęściej.

Dobrą okazją by zacząć lub zintensyfikować modlitwy do tego, w którego domu zamieszkała Prawda jest zbliżająca się uroczystość świętego Józefa. Kościół od lat zna i proponuje również nowennę do świętego Józefa, którą zaczyna się na dziewięć dni przed wspomnieniem, a więc 10 marca. Proponujemy również teksty rozważań na każdy dzień nowenny.

 

Modlitwa wstępna

K.: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W.: Amen.

O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny…

 

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.

Światło Patriarchów,  módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.

Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.

Józefie najczystszy,  módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.

Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.

Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.

Wzorze pracujących,  módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.

Opiekunie dziewic,  módl się za nami.

Podporo rodzin,  módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.

Nadziejo chorych,  módl się za nami.

Patronie umierających,  módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.

Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

P.: Ustanowił Go panem domu swego. W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. P.: Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. W.: Amen.

Dzień dziewiąty, 18 marca:

 

Modlitwa: Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

 

Tekst rozważań XIX Konferencja o cnotach św. Józefa, św. Franciszek Salezy

 

Nasz chwalebny św. Józef obdarzony był wszystkimi cnotami: stałości, wytrwałości, siły i męstwa i świetnie je praktykował. Jeśli chodzi o jego stałość, czy nie pokazał jej wspaniale widząc Matkę Bożą z dzieckiem i nie wiedząc, jak to mogło się stać, jego umysł został skonfrontowany z nieszczęściem, konsternacją i kłopotami? Jednak, mimo wszystko, nigdy nie narzekał, nigdy nie był ostry ani nieprzyzwoity wobec swej świętej małżonki, ale pozostał tak delikatny i pełen szacunku w swoim uniżeniu, jak zawsze.

 

Ale jaką wartość i siłę ujawnił w zwycięstwie, które odniósł nad dwoma największymi wrogami człowieka, diabłem i światem, i przez praktykowanie najdoskonalszej pokory przez całe życie? Diabeł, który z braku pokory i dlatego, że nie zaakceptowałby, gdyby dla swego nieodłącznego towarzysza został wypędzony z nieba i wrzucony do piekła, jest tak wielkim wrogiem ubogiej cnoty, że nie ma żadnej ofiary ani wynalazku, którego by nie używał do tego, aby skłonić ludzi do grzechu.  Dlatego też możemy powiedzieć: Ten, kto silny w pokorze pokona diabła i świat, który jest pełen ambicji, próżności i dumy.