Jezus

Jezu, mój Ojcze i Zbawicielu, oddaję w Twoje ręce moje życie, wszystkie umiejętności i talenty, zdolności i możliwości działania w świecie. Przyjmij je, gdyż należą do Ciebie i wykorzystaj według Swojej Woli. Oddaję Ci wszystko, co jest we mnie słabe i grzeszne, co wymaga uleczenia i naprawy, abyś w Swoim Miłosierdziu zechciał mnie od tej nędzy uwolnić. Oddaję Ci moją wolną wolę i proszę, abyś na jej miejsce dał mi poznanie Twojej Świętej Woli oraz zdolności jej znajdowania i życia nią każdego dnia. Oddaję Ci wszystko, czym dysponuję na tym świecie, abyś użył tego tak jak zechcesz. Oddaję Ci wszystkie cierpienia i trudy, które zniosłem i będę dla Ciebie znosił, abyś je oczyścił, połączył ze Swoimi cierpieniami i ofiarował Ojcu Niebieskiemu dla ratowania innych Twoich dzieci. Oddaję Ci wszystkie dni mojego życia, jakie pozostały mi na tym świecie i proszę, abyś zechciał je wypełnić Sobą. Oddaję Ci moją śmierć, którą akceptuję także wtedy, gdy okaże się śmiercią męczeńską. Wesprzyj mnie wówczas, Jezu, darem męstwa i miłości, abym dzięki Twojej Łasce okazał się dzieckiem godnym Ciebie. Proszę Cię, Panie, abyś w zamian dał mi Siebie i kształtował mnie według tej Woli, dzięki której mnie stworzyłeś. Prowadź mnie w radości i w cierpieniu, w miłości i w pogardzie od świata, w dostatku i w biedzie. Weź ode mnie wszystko i bądź dla mnie Wszystkim. Amen.