W minioną środę, na wieczornej Mszy św. modliliśmy się za śp. Marię i Lecha Kaczyńskich. Była to okazja wywołana inicjatywą Zarządu Miejskiego „Prawa i Sprawiedliwości”, które zorganizowało wystawę poświęconą osobie tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.


Dzięki oo. Paulinom, w krużgankach ich klasztoru mogliśmy na bogatej ekspozycji, poznać najistotniejsze i najbardziej charakterystyczne fragmenty przemówień, wykładów, listów i wywiadów Lecha Kaczyńskiego z lat 2005 – 2010, opatrzonych fotogramami z okresu jego prezydentury. Wystawa obrazuje również kontakty Prezydenta Kaczyńskiego z przywódcami innych państw, epizody z okresu działalności konspiracyjnej itd. Po prostu tę wystawę należy i warto obejrzeć, gdyż ona nie tylko stanowi pewnego rodzaju hołd oddany osobie Prezydenta Rzeczypospolitej, ale jest też refleksją nad niemającym precedensu dramatem naszego państwa, tragicznie przerwaną prezydenturą oraz utratą tak wielu godnych naszej pamięci Polaków. Do obejrzenia wystawy zachęciły nas panie Halina Sobota – przewodnicząca Zarządu Miejskiego „Prawa i Sprawiedliwości” oraz Marta Kubiak – asystentka posła Maksa Kraczkowskiego, który objął patronat nad wystawą.
Ojcom Paulinom dziękujemy za podjęcie inicjatywy zorganizowania tej wystawy w krużgankach klasztornych, dzięki czemu możemy przypomnieć sobie te znaczące dla

historii naszego narodu wydarzenia i osobę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Janusz Marczewski