Ku spoczynkowi pragniesz biec
korzystać z pełni bezpieczeństwa,
tymczasem życie – trwały trud,
czujność potrzebna w nim i męstwo.

Jest bowiem w nas zasada zła,
do przewrotności zgubnej skłonność,
przez którą człowiek byłby zginął,
gdyby go Chrystus nie był podniósł.

On wskazał: – Zło swą straci moc,
gdy odrodzimy się na nowo,
a zrodzić się na nowo znaczy
odnaleźć w sobie stwórcze słowo!

W czujności więc musimy trwać
cierpliwej, nieustannej,
bo musi się dokonać w nas
Chrystusa zmartwychwstanie!

Antoni Madej