KLIKNIJ – FOTORELACJA “BOŻE CIAŁO”

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi), pot. Boże Ciało – uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Jest świętem nakazanym. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246 r., a w 1317 r. ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320 r . Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne. Tak też było u nas. Tegoroczną procesję ulicami miasta rozpoczęliśmy mszą św. w kościele Św. App. Piotra i Pawła, po czym wyruszyliśmy do 4-ech ołtarzy. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz o. Józef Stępień. Koncelebransami ks. kan. Piotr Kalinowski – proboszcz parafii farnej oraz o. Piotr Gomółka. Trasa wiodła ulicami Cysterską, Kolejową, Wojska Polskiego, Rynek, Jana Pawła II, Klasztorną, gdzie u zbiegu z ul. Farną, – przy czwartym ołtarzu, – przyjęliśmy Boże Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przez posługę ks. kan. Piotra Kalinowskiego. Mimo trwającej jeszcze pandemii, w procesji udział wzięła bardzo liczna grupa parafian i gości. Po zimnym i deszczowym maju, dzisiejsza słoneczna i ciepła pogoda, zapewne przyczyniła się do tak licznego udziału wiernych w procesji; wszyscy byliśmy spragnieni i pogody, a przede wszystkim możliwości uczestniczenia w tej doniosłej uroczystości, którą zakończyło gromkie „Boże coś Polskę”.

Janusz Marczewski