Najświętsze Serce Jezusa, błagamy Cię,
zlej Twoje błogosławieństwo
na Kościół święty, na Ojca świętego
i na całe duchowieństwo.
Daj sprawiedliwym wytrwałość,
grzesznikom skruchę i nawrócenie,
oświeć niewiernych,
błogosław naszym rodzinom,
przyjaciołom i dobroczyńcom.
Miej w opiece umierających,
uwolnij dusze zatrzymane w czyśćcu
i rozszerz na wszystkie serca
panowanie Twej słodkiej miłości.
Amen.

Ks. Krzysztof Targoński