14 lipca wspominamy św. Kamila de Lellis, założyciela zakonu Kamilianów, patrona chorych, szpitali i pielęgniarek. Życie młodego Kamila nie zapowiadało się dobrze. Pochodził z magnackiego rodu, prowadził hulaszcze życie. Kiedy w karty przegrał rodowy majątek, musiał zacząć pracować. Zatrudnił się w klasztorze kapucynów jako pracownik fizyczny. Tam przeżył nawrócenie. Postanowił pozostać w zakonie, ale w złożeniu ślubów przeszkodziła mu choroba. Musiał wrócić do Rzymu i poddać się leczeniu. Pewnego dnia zrozumiał, że w każdym cierpiącym, cierpi sam Jezus. Zapragnął Mu służyć, oddając się posłudze chorym. Zmarł 14 lipca 1614 r.

*

Miłość nie jest uczuciem, ale czynem.
Kocha się wtedy, gdy ego jest wyeliminowane.
Język włoski określa miłość słowami:
Ti volio bene tzn. tobie pragnę dobra.