Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi

W żywocie świętego Sergiusza z Radoneża opowiada się, iż jako chłopiec pragnął nauczyć się czytać Pismo Święte, jednak nie udawało mu się to. Jego nauczyciele byli zdesperowani, ponieważ nie pamiętał wielu liter. Nagle, pewnego dnia, spotkał anioła przebranego za tajemniczego starca i od tego momentu czytał w przykładny sposób. Cud ten, jak zauważa biograf, dokonał się, aby wiadomo było, iż mądrość Pisma Świętego nie pochodzi od ludzi, lecz od Ducha Świętego.

Rozróżniamy faktycznie trzy sposoby zdobywania wiedzy. Pierwszym – jest poznanie zmysłowe: poprzez widzenie, słuchanie, dotykanie, by poznać powierzchnię przedmiotów. Drugi zachodzi za pośrednictwem rozumu: poprzez rozum odkrywamy zasady i prawa natury, formułujemy definicje i koncepcje, rozważamy. Istnieją jednak tajemnice ukryte, które mogą przeniknąć jedynie ci, którzy mają czyste serce, ponieważ to oni oglądać będą Boga ( por. Mt 5, 8). Materialiści nie uznawali innej rzeczywistości poza tą, którą można zmierzyć i zważyć. Dla racjonalistów prawdziwe jest jedynie to, co rozumieją. A ci czystego serca zostają prowadzeni przez samego Boga do raju, gdzie kwitną róże Bożych tajemnic.

Kardynał Tomáš Špidlik, Medytacje nad Ewangelią dni powszednich.