„W tym tkwi szlachectwo i piękno wiary, że mamy serce,
by się na coś odważyć”.
św. John Henry Newman

Ojcze w niebie,
przyjdź mi z pomocą,
abym umiał porzucić zwątpienie
i obierając Ciebie jako mój cel,
odważył się kroczyć ku Tobie
po jeziorze prawdziwej wiary.
Amen.

Teilhard de Chardin