Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym na wieki wieków. Amen.

Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie! Panie miłosierdzia świeć nad ich duszami!