Dziewica przyjmuje niebieskiego Posłańca, rozważając Pismo Święte, przedstawione zazwyczaj jako księgę, którą Maryja trzyma w dłoni, na swym łonie albo na pulpicie. Jest to także obraz Kościoła proponowany przez Sobór w Konstytucji Dei Verbum: „Ze czcią słuchając Słowa Bożego…”(DV 1). Prośmy, by Kościół, na wzór Maryi, był posłuszną służebnicą Boskiego Słowa,

aby przepowiadał Je zawsze z niewzruszoną wiernością, tak aby „wszyscy ludzie, słuchając wierzyli, wierząc ufali, ufając zaś, miłowali” (DV 1). (Benedykt XVI,