„Po ich owocach poznacie ich” (Mt 7, 16).

*

«Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».

(…) Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. (J 5, 16. 19)

ELIKSIR

Naucz mnie, Królu, Panie,
Widzieć Cię w każdej rzeczy;
Naucz, by każde me działanie
Twój miało zysk na pieczy:

Nie chcę, by mnie, jak zwierzę,
Popędy ślepe gnały,
Lecz pragnę składać Ci w ofierze
Czyn jak Ty doskonały.

Kto szkło do ręki bierze,
zatrzyma na nim oko,
Lub, jeśli chce, przez szkło dostrzeże
Nieba jasność wysoką.

Tak z każdą rzeczą, która
Z Ciebie czerpie korzyści:
Wszelką substancję Twa tynktura
Rozjaśni i oczyści.

Gdy kto do pracy stanie
Jak sługa Twego prawa,
Nawet podłogi zamiatanie
Świętym się dziełem zdawa.

To jest ów słynny kamień,
Co w złoto świat obraca:
Gdy Bóg swój znak wytłoczy na niej,
Złotem jest każda praca.

George Herbert

*

„To kim jesteśmy, ujawnia się w działaniu” (Św. Wincenty a Paulo).

*

„Człowiek współtworzy z Bogiem świat i współtworzy z Bogiem własne zbawienie”

(Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, s. 43).