Kołaczę, Panie, otwórz mi bramę
i naucz mnie, jak dojść do Ciebie.
Nie mam nic oprócz mojej woli
– pomóż mi dojść do Ciebie.
Pomnóż we mnie wiarę,
pomnóż nadzieję
i miłość pomnóż.
Ku Tobie popycha mnie wiara,
ku Tobie podnosi mnie nadzieja,
z Tobą jednoczy mnie miłość
i przez nią odnoszę zwycięstwo.
O Boże, bądź mi łaskawy
i przyjdź do mnie!
Prowadź mnie aż do bramy,
Ty, który pomagasz mi wejść.
Tak będę przygotowany przez Ciebie
do niebieskiej nagrody.

Św. Augustyn