Oto Człowiek
Wizerunek boży
Odtrącony upokorzony wyśmiany
Wysmagany rózgami przebrany za błazna
Król malowany krwią
Wydany na urągowisko
Ostatni pośród ostatnich
Skazaniec
Oto nasz Bóg
Godzien bezgranicznej miłości
Jedyna i bezgraniczna miłość nasza
Wizerunek nasz i odbicie nasze
Los nasz

Mikołaj Bieszczadowski