KLIKNIJ – FOTORELACJA Z PROCESJI MARYJNEJ

KLIKNIJ – FOTORELACJA – AKATYST I MSZA ŚW. ODPUSTOWA

Kiedy mówimy o odpuście, wypada mieć świadomość, co to pojęcie oznacza. Jest to zatem uroczystość patrona danego kościoła, stąd też w naszej parafii świętujemy takie dwa wydarzenia. To odpust Św. App. Piotra i Pawła (29.6.A.D) i Wniebowzięcia NMP (15.8.A.D.). Dzień odpustu parafialnego stwarza jednocześnie możliwość uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny tzn. darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Skoro Kościół taką możliwość stwarza, warto z tego daru skorzystać. Jednak, by to osiągnąć, musimy zawsze spełnić określone warunki. To spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Św. Spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Św., mogą być dopełnione w ciągu wielu dni, przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej odpustem, ale musi być między nimi łączność.
Uczestnicy pielgrzymujący do Matki Bożej, w wigilię Jej święta, przygotowują się do przebycia ostatniego etapu, często kilkaset kilometrowej trasy. W namiastce ich trudu, w przededniu uroczystości odpustowej, dorocznym zwyczajem, uczestniczyliśmy w procesji Maryjnej ulicami naszego miasta, którą poprowadził proboszcz o. Józef Stępień. Rozpoczynając modlitwę przed procesją, stwierdził, że tym procesjonalnym przejściem, pragniemy podziękować Matce Bożej, za Jej Nawiedzenie naszej parafii, za wszystkie łaski, których doświadczyliśmy w tym czasie, za Jej wstawiennictwem. Podążając z filialnego kościoła Św. App. Piotra i Pawła, zakończyliśmy procesję w kościele klasztornym Wniebowzięcia NMP, gdzie wigilijnej mszy św. przewodniczył o. Emanuel Matusiak. Homilię wygłosił o. Jan Karczewski – kapucyn, gwardian klasztoru w Mogilnie, zaproszony na naszą uroczystość odpustową przez oo. Paulinów. W głoszonej homilii wskazał na postawę Matki Bożej, która zawierzyła Bogu, która całym swym życiem dowiodła poszanowania dla daru, który otrzymała, i Jej postawa winna być dla nas wskazówką w naszym życiu, jak powinniśmy postępować z darem, który my otrzymaliśmy, szanując talent, którym nas Bóg obdarzył, a na pewno szanując dar życia.
Mszę św. odpustową poprzedził Akatyst ku czci Bogurodzicy Maryi, poprowadzony przez o. Proboszcza, z towarzyszeniem chóru parafialnego, który swoim występem, doskonale uświetnił całą, naszą uroczystość. Akatyst to nasza wyśpiewana wdzięczność, za dar Nawiedzenia Matki Bożej, w Jej Jasnogórskim Wizerunku, i wszystkie łaski, które uzyskaliśmy w tym czasie za Jej wstawiennictwem. Mszy św. odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił o. Jan Karczewski. Koncelebransami o. Józef Stępień i o. Emanuel Matusiak. Celebrans w swej homilii wskazał, byśmy w swym życiu kierowali się życiem Matki Bożej, która od pierwszych chwil zawierzyła Bogu, dała nam Jezusa i nadal oręduje za nami u Boga, wypraszając wszelkie łaski, o które Ją prosimy. I w tym tkwi siła naszego zawierzenia. Naszą uroczystość zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół zabudowań klasztornych, a w kościele przyjęliśmy Boże błogosławieństwo przez posługę o. Jana Karczewskiego, który dokonał także poświęcenia przyniesionych kwiatów i ziół. Odśpiewaliśmy tradycyjne „Te Deum laudamus”, a o. Proboszcz podziękował wszystkim za pomoc w sprawnym przebiegu uroczystości i kapłanom przybyłym z dekanatu wągrowieckiego na czele z dziekanem ks. kan. Tomaszem Kruszelnickim.

Janusz Marczewski