Nie ulega jednak wątpliwości, że po Liturgii godzin, w której modlitwa domowa może dosięgnąć szczytu, koronkę Najświętszej Maryi Panny trzeba zaliczyć do najwspanialszych i najskuteczniejszych “wspólnych modlitw”, do zanoszenia których wzywa się rodzinę chrześcijańską. Rzeczywiście chcemy w tym kierunku zwrócić myśl i gorąco życzymy sobie, by w tym czasie, gdy członkowie rodziny zbierają się na wspólną modlitwę, często i chętnie posługiwano się różańcem. Dobrze wiemy, że dzisiejsze zmienione warunki życia ludzkiego nie sprzyjają domowym spotkaniom rodziny. Z wielu przyczyn trudno jest wtedy zamienić takie spotkanie w okazję do modlitwy. Przyznajemy, że rzeczywiście jest to trudne zadanie. Jednak rzeczą chrześcijańską, wobec naporu uwarunkowań środowiskowych i obyczajowych nie jest być zwyciężonym, lecz zwyciężać, nie jest upadać na duchu, lecz dźwigać się duchowo. Dlatego rodziny chrześcijańskie, które chcą wypełnić całkowicie zadanie, do jakiego są wzywane, które pragną pobożność właściwą rodzinie chrześcijańskiej wyrazić w życiu, wytężywszy wszystkie siły, winny starać się o usunięcie przeszkód stojących na drodze do domowych spotkań i wspólnych modlitw.

MC 54