KLIKNIJ – FOTORELACJA Z PROCESJI MARYJNEJ

                                                                                              –    FOTORELACJA Z MSZY ŚW. ODPUSTOWEJ

Tegoroczny odpust Wniebowzięcia NMP, zbiegł się z obchodami 50.lecia Kongresu Biblistów Polskich, który odbywał się w Wągrowcu w 1973 r. Stąd też w obchody włączyły się wągrowieckie parafie poprzez prowadzenie modlitw różańcowych w dniach poprzedzających nasz parafialny odpust. W związku z 50.rocznicą III Kongresu Biblistów Polskich*), w przededniu naszego odpustu, uczestniczyliśmy w konferencji biblijnej pt . „Stań przed samym sobą w obliczu Boga” oraz w modlitwie skruchy, którą poprowadził o. Dariusz Gronowski OSPPE. Wskazał nam, jak wielkie znaczenie w naszym życiu ma Biblia oraz nasza modlitwa w duchu skruchy, będąca swoistym płaczem duszy nad swoim grzechem, która niesie oczekiwane pocieszenie. Musi to być jednak prawdziwie szczera modlitwa, która jednocześnie jest skruchą za grzechy naszych bliźnich. Nasza wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego, a Bóg wzrusza się, gdy ja potrafię uznać swój grzech. On darzy mnie wówczas swym bezgranicznym miłosierdziem. Czytając Biblię, umacniamy swego ducha i łatwiej jest nam zmagać się z przeciwnościami losu, a Bóg nigdy nie żąda od nas niczego, co przerasta nasze siły i możliwości. I z tą wiarą winniśmy kroczyć przez nasze życie. Po konferencji, dorocznym, już utrwalonym zwyczajem, przeszliśmy w procesji Maryjnej ulicami naszego miasta, z kościoła filialnego pw. Św. App. Piotra i Pawła do kościoła klasztornego, gdzie została odprawiona wigilijna msza św., a po niej Apel Jasnogórski. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył dziekan wągrowiecki ks. kan. Tomasz Kruszelnicki, koncelebransem proboszcz o. Józef Stępień, a homilię wygłosił o. Dariusz Gronowski OSPPE, koncentrując swą wypowiedź na życiu Maryi. Jak głosił, w życiu Maryi, największą Jej siłą była modlitwa i zawierzenie Bogu. A całym swym życiem potwierdzała misję, jaką Jezus spełniał w swym ziemskim istnieniu, Słuchając wiernie słowa Bożego, świadczyła o tym, że szczęście, którego tak pożądamy, jest w naszym zasięgu, jeśli tylko zaufamy Bogu i Jemu powierzymy każdy nasz problem, cierpliwie oczekując na jego rozwiązanie, którego Bóg nigdy nie pozostawia bez wysłuchania; bądźmy tylko ufni w Jego działanie, a spełnią się nasze prośby. Mszy św. odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił o. Dariusz Gronowski OSPPE. Koncelebransami proboszcz o. Józef Stępień i o. Hubert Hinc OSPPE. W słowie wstępnym o. Proboszcz wspomniał, że tegoroczny odpust, to jak zawsze święto Maryi, ale też czas, w którym wspominamy Kongres Biblistów Polskich w Wągrowcu, polskiego biblistę, wągrowczanina ks. Jakuba Wujka, a także jubileusz 10.lecia obecności oo. Paulinów w Wągrowcu. Z kolei celebrans w swej homilii, naszą uwagę skupił na osobie Maryi Wniebowziętej, która w swym życiu wiernie słuchała słowa Bożego, i jak sama się określała , że jest pokorną służebnicą Pana. Swą postawą uczy nas pokory, a sama uczyła się wiary poprzez modlitwę. Jej postawa uczy też nas świadomego zawierzenia Bogu, a idąc śladami Jej postępowania, możemy być pewni, że jesteśmy na właściwej drodze do życia wiecznego. Naszą uroczystość zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół zabudowań klasztornych, a w kościele przyjęliśmy Boże błogosławieństwo przez posługę o. Dariusza Gronowskiego, który dokonał także poświęcenia przyniesionych kwiatów i ziół. Odśpiewaliśmy tradycyjne „Te Deum laudamus”, a o. Proboszcz podziękował wszystkim za pomoc w sprawnym przebiegu uroczystości i kapłanom przybyłym z dekanatu wągrowieckiego za ich udział.

*) w obecnie stosowanym nazewnictwie, to „XI Sympozjum Biblistów Polskich”.
Janusz Marczewski