Prośmy Ducha Świętego o dar pokoju na całym świecie…

Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie są dla każdego wierzącego wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego bratobójczego konfliktu…

Modlitwa za rządzących państwami

Módlmy się za wszystkich rządzących państwami:
Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami
według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli
w prawdziwej wolności i pokoju.

Modlitwa w ciszy:
Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.