NASZ DORADCA
Duchu Święty, nasz Doradco,
dokonaj w nas dzieła rozpoczętego przez Jezusa.
Uczyń naszą modlitwę mocną i wytrwałą,
abyśmy się modlili w imieniu całego świata.
Przyspieszaj w każdym z nas nadejście
głębokiego życia wewnętrznego.
Daj mocny poryw naszym wysiłkom,
aby dotrzeć do wszystkich ludzi i wszystkich narodów
odkupionych Krwią Jezusa Chrystusa
i przyłączonych do Jego dziedzictwa.
Stłum w nas naturalną samowystarczalność
a podnieś nas aż na poziom prawdziwej pokory,
prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi.
Niech żadne przywiązanie ziemskie
nie przeszkadza nam czcić i szanować nasze powołanie.
Niech żadna korzyść, przez nikczemność z naszej strony,
nie tłumi w nas wymagań sprawiedliwości.
Niech wyrachowanie nie sprowadza
do ciasnoty naszego egoizmu
ogromnych przestrzeni miłości.
Niech wszystko będzie w nas wielkie:
poszukiwanie ze czcią prawdy
i rączość w składaniu ofiary – aż do krzyża,
aż do śmierci.
Niech Duch Twój, Duch miłości,
rozleje się na Kościół,
na wszystkie Jego instytucje,
na każdego z nas i na wszystkie ludy. Amen.
Św. Jan XXIII