Serce Jezusa

O Boskie Serce Jezusa, biegnę i przychodzę do Ciebie, bo jesteś jedynym moim schronieniem, jedyną, ale pewną nadzieją. Tyś lekarstwem na wszystkie moje niemoce, pokrzepieniem we wszystkich nędzach moich, naprawą wszystkich mych błędów, uzupełnieniem wszystkiego, czego mi nie dostaje, zapewnieniem wszelkich próśb moich, źródłem niezawodnym i niewyczerpanym światła, siły, wytrwania, pokoju i błogosławieństwa. Jestem pewny, że się mną nie znużysz, nie przestaniesz mnie kochać, wspomagać i strzec, bo Ty mnie kochasz miłością nieskończoną.

Zmiłuj się nade mną, Panie, według wielkości miłosierdzia Twego i uczyń ze mnie, dla mnie i we mnie wszystko, co zechcesz, bo się Tobie oddaję z zupełną ufnością, że Ty mnie nigdy nie zawiedziesz! Amen.