Wniebowzięcie

Wniebowzięcie Matki Bożej to święto, które pokazuje, jak wielką godnością Bóg obdarzył Maryję. Módlmy się za jej wstawiennictwem o to, czego najbardziej potrzebujemy.

LITANIA NA WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie , elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże…

Duchu Święty, Boże…

Święta Trójco, Jedyny Boże…

O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami

O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie…

O Maryjo, którą przy śmierci najukochańszy Syn Twój odwiedził…

O Maryjo, któraś najczystszą duszę swoją w ręce Stworzyciela Twojego oddała…

O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem Boskim…

O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów…

O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie…

O Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba…

Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim

Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół…

Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała…

Od śmierci w grzechu…

Przez błogosławione zaśnięcie Twoje…

Przez radosne zmartwychwstanie Twoje…

Przez chwalebne Twe przejście do nieba…

Przez ukoronowanie Twoje…

Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwałę…

My grzeszni, prosimy Ciebie wysłuchaj nas

Abyś nas we wszystkich naszych strapieniach pocieszać i wspomagać raczyła…

Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła…

Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła…

Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła…

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  – zmiłuj się nad nami.

 Módlmy się:

 Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.