Duch Święty

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca.
O Boże żywy, mocą swoją świętą
pociągnij me serce ku sobie.
Racz mi udzielić daru roztropnej miłości
razem ze świętą bojaźnią.
Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli.
Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem,
ażeby każdy ciężar stał się mi lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie!
Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Daj mi miłość Twoją. Amen.