MBCz

Boże, dzięki Ci składam za to, że mamy Królową,
która jest Matką, że mamy Matkę, która jest Królową.
Dzięki Ci składamy za Jej niezmierzoną dobroć,
której doznawały i doznają całe pokolenia naszych rodaków
I wszyscy, którzy przybywają do Jej sanktuarium.
Dzięki Ci składamy za Jej męstwo wówczas,
gdy brakowało męstwa najmężniejszym. Ona była Niewiastą
mężną i była źródłem męstwa w najcięższych chwilach
naszych dziejów. Dlatego też ta Matka jest naszą Królową,
Królową naszych dusz.
I za Nią składamy Ci dzisiaj dzięki.
Równocześnie dziękując nie przestajemy prosić,
abyśmy byli godni takiej Matki i takiej Królowej.
Nie przestajemy prosić, ażeby Maryja zwyciężyła
w polskich sercach, żeby to zwycięstwo było zwycięstwem
wiary, nadziei i miłości. Żeby to zwycięstwo było
zwycięstwem dobra, uczciwości, szlachetności, trzeźwości.

Św. Jan Paweł II (3 V 1979)