Kwiaty

Dziękuję Ci, Panie, ponieważ Cię kocham.
Najwyższy, nie opuszczaj mnie,
bo Ty jesteś całą moją nadzieją.
Wdzięcznie przyjąłem Twoją łaskę,
to ona daje mi życie.
W Panu jest moja nadzieja,
nie lękam się niczego.
Choćby cały świat się zachwiał,
będę stał prosto – przy Tobie.
Choćby wszystko, co jest widzialne,
miało zginąć, ja nie zginę,
bo Pan jest jest ze mną,
a ja z Nim jestem.
Alleluja!

Piąta Oda Salomona (II w.)