Anioł Stróż

O święty Aniele, kochany przez Boga,który od chwili,
kiedy zostałem oddany szczęśliwie Twej opiece,
nie przestajesz opiekować się mną, oświecać i prowadzić
mnie – oddaję Ci cześć jako memu opiekunowi
i kocham Cię jako mego gorliwego Stróża.
Poddaję się Twej czułej opiece i ufam Twemu kierownictwu.
Przez miłość do Jezusa proszę Cię żarliwie,
abyś mnie nie opuszczał, chociaż bym się zachował
niewdzięcznie i opierał się Twoim natchnieniom.
Jeśli zabłądzę, sprowadź mnie znów na właściwą drogę;
jeśli upadnę, spraw, bym powstał szybko. Rozwiń moją nadzieję,
pocieszaj w utrapieniach i broń w niebezpieczeństwach,
aż mnie wprowadzisz do wiecznej szczęśliwości. Amen.

(Modlitwa św. Jana Berchmansa do Anioła Stróża)