Trójca

Panie wszechmogący, troisty w Osobach,
Jedyny Boże, któryś był,
któryś jest i będziesz na wieki.
Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy
duszę, ciało i zmysły,
wszelkie myśli, słowa i czyny moje,
wiarę i wytrwałość w dobrem,
abyś je strzegł w każdej godzinie
i w każdym momencie mojego życia.
Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza,
i chroń mnie od zła wszelkiego,
a szczególnie od każdej niewierności wobec Ciebie,
od wszelkich widzialnych
i niewidzialnych nieprzyjaciół.
Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi,
przez modlitwy świętych Patronów,
przez wstawiennictwo świętych Apostołów,
stałość Męczenników,
czystość Dziewicy i zasługi wybranych Twoich.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Św. Augustyn