św. Piotr

Panie,

obudź w każdym, kto należy do Twego Kościoła silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym,

którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj Twą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim, by zrozumiał, że naszym pierwszym

obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrześcijańskie życie. Amen.