Franciszek

Boże, wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, spojrzyj miłościwie na Twego Papieża Franciszka, któregoś nad Kościołem swoim przełożyć raczył. Daj mu, prosimy, słowem i przykładem podwładnym swoim tak przewodniczyć, aby z powierzonym sobie stadem do żywota przyszedł wiecznego.

Przyjmij łaskawie, prosimy, Panie, modlitwy Kościoła Swego, aby po zwalczeniu wszystkich przeciwności i błędów, w bezpiecznej służył Ci wolności.

Roztrąć pychę nieprzyjaciół naszych, prosimy, Panie, a upór ich przełam mocą prawicy Twojej.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.