Narodzenie

Wznieśmy się
Przez Maryję ku Temu,
Który przez Nią
Zstąpił aż ku nam.

Św. Bernard z Clairvaux (1090 – 1153)