Miesiąc maj


Maj jest miesiącem szczególnie bogatym w uroczystości religijne. Rozpoczynając już od pierwszego dnia miesiąca: święto wiosny, święto pracy biorące swój początek od pokornego i sprawiedliwego pracownika z Nazaretu, świętego Józefa, wyniesionego do najwyższej godności ludzkiej i chrześcijańskiej; następnie uroczystość tryumfu Chrystusa, Jego Wniebowstąpienie, i następująca po nim nowenna, wzór wszystkich rekolekcji duchowych, które prowadzą do niezgłębionej uroczystości Pięćdziesiątnicy, aby zakończyć ostatniego dnia miesiąca pokłonem Maryi Dziewicy. Mówiąc dokładniej, pokłon ten towarzyszył wszystkim dniom miesiąca maja, czyniąc nas oddających cześć Matce Bożej z kwiatami w ręku, jak dzieci z pieśnią pobożnego ludu na ustach, z dobrymi, prostymi myślami w sercu.

Jesteśmy winni Najświętszej Maryi modlitwy, kwiaty, śpiewy dzieci i wiernych, rozważania piękne i zwięzłe nad argumentami prostymi i ważnymi oraz pobożność zwykłą, ale szczerą i serdeczną. Unosi się nad tym miesiącem tryumfującej wiosny pobożność dla Najświętszej Matki Bożej, kwiatu zbawionej ludzkości, nadziei i radości świata, źródła uczuć czystych i uprzejmych. To spontaniczna pobożność ludu, świeża miłość dusz wiernych, religia doświadczona przez tego, kto pojął, jak tajemnice Maryi pozwalają na otwarcie się ludzkiego serca, na stanie się hymnem i modlitwą.

G. B. Montini